kim jest monter izolacji przemysłowych?

 

Zawód montera izolacji przemysłowych to dobra propozycja dla osób, które cechują się odpowiedzialnością, dokładnością i dobrą sprawnością fizyczną. Choć to wymagająca profesja, potrafi przynosić satysfakcję, a przy tym zapewnia stabilne zatrudnienie i daje perspektywę na osiąganie niezłych zarobków. Warto więc wiedzieć, jak zostać monterem izolacji przemysłowych oraz z jakimi wyzwaniami trzeba mierzyć się w codziennej pracy na tym stanowisku.

Monter izolacji przemysłowych to profesja oznaczona kodem zawodowym 712403. Zgodnie z nazwą dotyczy ona wykonywania, konserwowania, montowania oraz naprawiania różnego typu izolacji, których celem jest ochrona obiektów i urządzeń o charakterze przemysłowym. Zadaniem takiego fachowca jest więc zabezpieczanie m.in. zbiorników, rurociągów, kotłów, turbin, pieców przemysłowych, systemów filtracyjnych, urządzeń chłodniczych, wentylatorów, wymienników ciepła oraz instalacji sanitarnych znajdujących się w budynkach. Do wykonywania swoich obowiązków monter izolacji przemysłowych wykorzystuje specjalistyczny sprzęt i narzędzia. Wszystkie zadania zawodowe wypełnia na podstawie stosownej dokumentacji i w zgodzie z aktualnymi normami. Zawód ten wymaga więc odpowiednich kwalifikacji, a także szerokiej wiedzy technicznej i określonych predyspozycji.

Na czym polega praca montera izolacji przemysłowych? Obowiązki na stanowisku

Obowiązki montera izolacji przemysłowych mogą być złożone. Ich konkretny zakres zależy od rodzaju firmy, w której jest zatrudniony dany pracownik oraz od charakteru jego codziennych prac. Do najważniejszych zadań zawodowych montera izolacji przemysłowych zalicza się przede wszystkim:

●       wykonywanie izolacji o charakterze ciepłochronnym i termicznym, stosowanych w przypadku urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz kotłów i zbiorników znajdujących się w takich miejscach jak elektrownie i ciepłownie;

●       wykonywanie izolacji o charakterze ogniochronnym (zwłaszcza w rafineriach i na platformach wiertniczych);

●       wykonywanie izolacji o charakterze zimnochronnym, których celem jest zabezpieczenie rurociągów, zbiorników i urządzeń służących przechowywaniu i transportowaniu gazów;

●       wykonywanie izolacji o charakterze termicznym, które chronią m.in. zbiorniki i urządzenia rafineryjne znajdujące się w takich obiektach jak platformy wiertnicze, zakłady chemiczne czy chłodnie;

●       wykonywanie izolacji o charakterze akustycznym i przeciwdrganiowy, pomagających chronić m.in. turbiny, wentylatory przemysłowe itp.;

●       dbałość o montaż płaszczy ochronnych, konstrukcji o charakterze wsporczym oraz nośnych izolacji;

●       wykonywanie izolacji o charakterze termicznym i przeciwroszeniowym w budynkach;

●       przygotowywanie szkiców i rysunków o charakterze izometrycznym, na podstawie których wykonuje się izolacje przemysłowe;

●       zamawianie materiałów niezbędnych do wykonania izolacji;

●       konserwowanie, remontowanie, naprawianie i demontowanie starych izolacji;

●       dokonywanie stosownych pomiarów i tworzenie szkiców inwentaryzacyjnych;

●       przestrzeganie przepisów BHP i kierowanie się odpowiednimi wymogami technicznymi;

●       dbałość o konserwację sprzętu wykorzystywanego podczas codziennych prac;

●       kontrolowanie jakości wykonanych robót;

●       bieżące usuwanie pojawiających się usterek.

Jak widać, montaż izolacji przemysłowych to rozległa dziedzina, która dotyczy rozmaitych obiektów. Zajmująca się tym osoba może też niekiedy mieć dodatkowe zadania. Specjaliści z odpowiednim doświadczeniem zajmują się czasem nadzorowaniem innych robotników oraz przygotowywaniem rozliczeń materiałowych i kalkulowaniem kosztów robót.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca montera izolacji przemysłowych?

Codzienna praca montera izolacji przemysłowych odbywa się w różnych miejscach. Mogą to być zamknięte pomieszczenia – wówczas obowiązki wykonuje się na halach lub w obiektach przemysłowych. Często jednak konieczne jest wypełnianie zadań służbowych na dworze, np. na terenie budowy obiektów o charakterze przemysłowym. Należy więc przygotować się na pracę również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. w czasie deszczu, silnego słońca, wiatru itp.

Należy mieć świadomość, że z pracą montera izolacji przemysłowych wiążą się pewne potencjalne zagrożenia. Podczas wypełniania codziennych zadań często można zetknąć się z różnymi środkami chemicznymi, np. farbami, lakierami, rozpuszczalnikami, które mogą być szkodliwe. Dodatkowo obowiązki wykonuje się często na wysokościach. W tym zawodzie kluczową kwestię stanowi zatem przestrzeganie zasad BHP, a także przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wewnętrznych regulacji zakładowych. Konieczne jest m.in. noszenie ubioru i obuwia roboczego, specjalnych rękawic, a w przypadku prac na wysokościach używanie lin asekuracyjnych i pasów bezpieczeństwa. Dzięki zwróceniu odpowiedniej uwagi na kwestie bezpieczeństwa można odpowiednio chronić zdrowie swoje i swoich współpracowników.

Co istotne, zawód montera izolacji przemysłowych wiąże się z wykonywaniem czynności rutynowych i powtarzalnych. Praca na tym stanowisku może mieć zarówno charakter samodzielny, jak i zespołowy – wówczas wykonuje się ją w niewielkich brygadach. Sposób organizacji zależy od struktury i wielkości danej firmy.

Z jakiego sprzętu korzysta monter izolacji przemysłowych w codziennej pracy?

Monter izolacji przemysłowych na co dzień korzysta z rusztowań, podnośników, drabin i pomostów roboczych. Używa także odpowiednich maszyn i urządzeń, które pozwalają mu na wykonywanie poszczególnych zadań. Podczas pracy może wykorzystywać m.in. wiertarkę stołową i dwubiegową, różnego typu mechaniczne nożyce, wycinarkę do blachy, giętarkę ręczną, zaginarkę, szlifierkę, piłę, polerkę, żłobiarkę wyrzynarkę, frezarkę, kleszcze, obcęgi, nitownice, przecinaki, pilniki, młotki oraz wkrętaki. Potrzebne są mu też narzędzia do dokonywania pomiarów, np. dalmierze, poziomice, linijki, średnicówki lub kątomierze.

Warunki zatrudnienia w zawodzie montera izolacji przemysłowych

Monter izolacji przemysłowych najczęściej wykonuje zadania służbowe na podstawie umowy o pracę. Daje mu to gwarancję stabilności i pewności zatrudnienia. Z takiej umowy wynika szereg udogodnień – prawo do płatnych urlopów, różnego typu świadczeń itp. Ponadto wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zwłaszcza jeśli była ona zawarta na czas nieokreślony, wymaga spełnienia przez szefa konkretnych warunków, co często jest korzystną sytuacją z perspektywy pracownika.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że zatrudnienie montera izolacji przemysłowych może mieć nie tylko charakter stały, lecz także tymczasowy. Ta druga opcja nie należy do rzadkości. Oferty tego typu dostarcza agencja pracy tymczasowej.

Monter izolacji przemysłowej może być też zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu B2B. Oba rozwiązania gwarantują większą elastyczność. W tym drugim przypadku specjalista musi jednak najpierw mieć zarejestrowaną własną, jednoosobową działalność gospodarczą.

Organizacja czasu pracy montera izolacji przemysłowych zależy od oczekiwań danej firmy oraz wymogów wynikających ze stosowanych technologii. Taki pracownik może więc wypełniać swoje codzienne obowiązki zarówno w systemie jedno-, jak i dwuzmianowym.

Gdzie znajdzie pracę monter izolacji przemysłowej?

Profesja montera izolacji przemysłowych ma dość silną pozycję na rynku pracy. Zapotrzebowanie na pracowników tego typu zgłasza wiele przedsiębiorstw, dlatego znalezienie zatrudnienia w zawodzie nie powinno być trudne. Zajęcie zarobkowe można podjąć m.in. w firmach budowlanych zajmujących się obsługą budów przemysłowych. Oprócz tego praca czeka w małych i średnich przedsiębiorstwach o charakterze budowlanym oraz remontowym, skoncentrowanych na wykonywaniu i eksploatowaniu izolacji przemysłowych, w rzemieślniczych warsztatach, a także w rafineriach i na platformach wiertniczych. Ciekawą opcją jest też zatrudnienie się w firmie zajmującej się produkcją elementów izolacyjnych oraz ich dystrybucją. Oprócz tego oferty pracy dla monterów izolacji przemysłowych publikują przedsiębiorstwa skoncentrowane na serwisowaniu oraz usługach naprawczych i konserwacyjnych.

Co ważne, możliwe jest nie tylko zatrudnienie w Polsce, lecz także w innych krajach Unii Europejskiej. W przypadku montera izolacji przemysłowych praca za granicą gwarantuje znacznie wyższe zarobki.

Przeczytaj również: Praca dodatkowa w domu i nie tylko – co warto wiedzieć?               

Kariera na stanowisku montera izolacji przemysłowych

Osoba pracująca jako monter izolacji przemysłowych ma szansę na osiągnięcie rozwoju zawodowego. W tym celu powinna się dokształcać w ramach różnego typu kursów i szkoleń, np. z zakresu montowania rusztowań, spawania, obsługi maszyn CNC lub wózków widłowych. Wraz ze zdobywaniem wiedzy i nowych kompetencji, można liczyć nie tylko na umocnienie swojej pozycji, lecz także na wyższe zarobki. W większych firmach monter izolacji przemysłowych ma szansę z czasem awansować na stanowisko związane z zarządzaniem i nadzorowaniem pracy innych. Czeka na niego wówczas posada brygadzisty.

Innym sposobem rozwoju jest założenie własnej firmy świadczącej usługi z zakresu montażu izolacji przemysłowych. To świetna propozycja dla doświadczonych specjalistów, którzy dobrze znają rynek i mają odpowiednie zaplecze finansowe.

2

ile zarabia monter izolacji przemysłowych?

Zarobki montera izolacji przemysłowych zależą od różnych kwestii. Wpływ na ich wysokość ma m.in. typ przedsiębiorstwa, w którym jest się zatrudnionym, a także charakter codziennej pracy. Duże znaczenie ma wielkość i lokalizacja danej firmy, jak również to, czy w danym regionie profesja montera izolacji przemysłowych należy do zawodów deficytowych. I wreszcie kwota wynagrodzenia uwarunkowana jest poziomem doświadczenia oraz umiejętnościami pracownika.

Średnie zarobki na tym stanowisku wynoszą około 4900 zł brutto miesięcznie. Osoby, które mają długi staż pracy i wysoki poziom wykwalifikowania, mogą jednak liczyć na więcej. Najlepiej opłacani w branży otrzymują pensję 5700 zł brutto miesięcznie lub wyższą. Jak już zostało to wspomniane, praca montera izolacji przemysłowych za granicą jest o wiele lepiej wynagradzana. Dotyczy to przede wszystkim krajów, w których walutą jest euro.*

* Wszystkie dane pochodzą ze stycznia 2022 roku, z serwisu wynagrodzenia.pl.

Benefity pozapłacowe w pracy montera izolacji przemysłowych

Poza stałą pensją monter izolacji przemysłowych często otrzymuje dodatkowe świadczenia pracownicze w postaci benefitów pozapłacowych. Są one dobrym sposobem motywowania pracowników i utrzymywania ich zaangażowania, dlatego oferuje je wiele przedsiębiorstw – zarówno tych większych, jak i mniejszych. Typowymi pozafinansowymi bonusami do wynagrodzenia są pakiety prywatnej opieki medycznej, karnety sportowe oraz ubezpieczenie na życie i od nieszczęśliwych wypadków. Dobre firmy oferują także swoim podwładnym możliwość wzięcia udziału w branżowych kursach i szkoleniach, które pozwolą im podnieść kwalifikacje zawodowe i umocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Zobacz także: Czym jest fluktuacja kadr i jakie są jej rodzaje?

3

jak zostać monterem izolacji przemysłowych?

Aby pracować jako monter izolacji przemysłowych, trzeba spełnić kilka ważnych wymogów. Praca ta jest odpowiedzialna i trudna, dlatego wymaga określonych kompetencji twardych. Stosowne umiejętności można zdobyć w procesie kształcenia. Aby zostać przedstawicielem tego zawodu, najlepiej ukończyć szkołę branżową I stopnia, ukierunkowaną na przygotowanie do wykonywania profesji montera izolacji przemysłowych. Należy wówczas również zdobyć kwalifikację zawodową oznaczoną jako BUD.07. Potwierdza ona umiejętność wykonywania płaszczy ochronnych z blachy, a także przygotowywania konstrukcji o charakterze wsporczym i nośnym oraz izolacji przemysłowych. W celu uzyskania takiej kwalifikacji konieczne jest pozytywne przejście przez specjalny egzamin zawodowy. Inną opcję stanowi zdanie egzaminu czeladniczego, po którym otrzymuje się stosowne świadectwo. Można także odbyć kwalifikacyjny kurs zawodowy przygotowujący do zdobycia kwalifikacji BUD.07. Takie szkolenia organizują ośrodki mające odpowiednie uprawnienia.

Poza konkretnymi kompetencjami zawodowymi mile widziane jest też posiadanie prawa jazdy kat. B. Pracodawcy dobrze patrzą na wcześniejsze doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym. Szansę na zatrudnienie zwiększa również posiadanie branżowych certyfikatów.

Czym musi wyróżniać się monter izolacji przemysłowych?

Poza konkretnymi umiejętnościami twardymi w pracy montera izolacji przemysłowych liczą się pewne cechy i predyspozycje. Bardzo ważna jest dobra kondycja i zdrowie oraz ogólna sprawność fizyczna. Duże znaczenie ma także wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Profesja ta nierozerwalnie związana jest bowiem z pracą fizyczną.

Oprócz tego od montera izolacji przemysłowych wymaga się sprawności manualnej, w tym zręcznych rąk i palców. Taki pracownik powinien mieć wyobraźnię przestrzenną, świetny refleks oraz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Ponadto ważna jest podzielność uwagi i dobra koncentracja, a także odporność na stres i niesprzyjające warunki pogodowe. Taki specjalista musi wyróżniać się odpowiedzialnością, spostrzegawczością, dokładnością, zdyscyplinowaniem i cierpliwością. Pożądana jest umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu oraz duża doza samodzielności. Za zaletę uznaje się również pewien stopień elastyczności i zdolność szybkiego przystosowywania się do zmian.

Jakie są przeciwwskazania do pracy jako monter izolacji przemysłowych?

Zawód montera izolacji przemysłowych uznawany jest za średniociężki. Jego wykonywanie może więc być obciążające fizycznie i wiąże się z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami. Taka praca nie jest zatem dla każdego. Przeciwwskazaniem do objęcia takiej posady są m.in. choroby płucne, reumatyczne, kardiologiczne (zwłaszcza jeśli negatywnie wpływają na stopień wydolności i wytrzymałości organizmu) oraz dotykające układ krążenia. Dodatkowo z wykonywania profesji wykluczają schorzenia, które wiążą się z następującymi objawami: utrata przytomności, epilepsja. Na takim stanowisku nie powinny być też zatrudnione osoby z alergiami na substancje chemiczne, a także zmagające się z przewlekłymi zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi czy niedosłuchem. Ponieważ obowiązki montera izolacji przemysłowych często wykonywane są na rusztowaniach, przeciwwskazaniem jest również lęk wysokości.

Decyzję o tym, czy dana osoba może zostać dopuszczona do pracy na stanowisku montera izolacji przemysłowych, zawsze podejmuje lekarz. Konieczne jest więc przeprowadzenie stosownych badań.

4

jakie są przeciwwskazania do pracy jako monter izolacji przemysłowych?

Zawód montera izolacji przemysłowych uznawany jest za średniociężki. Jego wykonywanie może więc być obciążające fizycznie i wiąże się z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami. Taka praca nie jest zatem dla każdego. Przeciwwskazaniem do objęcia takiej posady są m.in. choroby płucne, reumatyczne, kardiologiczne (zwłaszcza jeśli negatywnie wpływają na stopień wydolności i wytrzymałości organizmu) oraz dotykające układ krążenia. Dodatkowo z wykonywania profesji wykluczają schorzenia, które wiążą się z następującymi objawami: utrata przytomności, epilepsja. Na takim stanowisku nie powinny być też zatrudnione osoby z alergiami na substancje chemiczne, a także zmagające się z przewlekłymi zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi czy niedosłuchem. Ponieważ obowiązki montera izolacji przemysłowych często wykonywane są na rusztowaniach, przeciwwskazaniem jest również lęk wysokości.

Decyzję o tym, czy dana osoba może zostać dopuszczona do pracy na stanowisku montera izolacji przemysłowych, zawsze podejmuje lekarz. Konieczne jest więc przeprowadzenie stosownych badań.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.