czym jest i czemu służy inwentaryzacja?

 

Inwentaryzacja stanowi nieodłączny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Zajmują się nią specjalni pracownicy, którzy dbają o to, aby została przeprowadzona poprawnie i według odgórnych zaleceń. Często wymaga to od nich odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Dobry pracownik inwentaryzacji wyróżnia się też określonymi predyspozycjami. Warto wiedzieć, co zrobić, aby nim zostać, ponieważ zajęcie to może stanowić ciekawą pracę zarówno tymczasową, jak i stałą.

Na początku warto dowiedzieć się, czym właściwie jest inwentaryzacja. Mianem tym nazywa się połączone ze sobą działania o charakterze rachunkowym, dzięki którym możliwie jest wyznaczenie ilości i wartości składników majątkowych danego przedsiębiorstwa. Pozwalają one zatem dokładnie określić stan aktywów firmy (a zatem jej składników pieniężnych o charakterze majątkowym i rzeczowym) oraz porównać go do tego, jak prezentuje się ewidencja księgowa. Umożliwiają także znalezienie potencjalnych problemów i nieprawidłowości. Czynności te polegają przede wszystkim na spisywaniu towarów znajdujących się w danej firmie (np. w jej magazynach czy na półkach w sklepie). Dzięki temu w łatwy sposób można przygotować ocenę przydatności majątkowych składników danego podmiotu. Oprócz tego inwentaryzacja dotyczy rozliczania osób, które w sposób materialny odpowiadają za majątek firmy.

Za sprawą inwentaryzacji właściciel firmy łatwo może określić faktyczny stan składników majątkowych jego przedsiębiorstwa oraz sprawdzić, czy przypadkiem nie dochodzi w nim do jakichś uchybień. Celem takiego procesu jest wówczas uzyskanie stosownych informacji, które mogą pomóc w optymalizacji działania organizacji. Należy jednak pamiętać, że inwentaryzacja jest także działaniem odgórnie narzuconym przez prawo. Wynika to z ustawy o rachunkowości. Odpowiedni spis muszą więc regularnie przeprowadzać wszystkie podmioty posiadające składniki aktywów, takie jak handlowe towary czy materiały o charakterze podstawowym i pomocniczym.

Jakie są typy inwentaryzacji?

Warto wiedzieć, że istnieje kilka typów inwentaryzacji. Wyróżnia się takie procesy, jak:

 • spis z natury – dotyczy porównywania wszystkich rzeczy, które znajdują się na stanie zgodnie z zapisami w księdze ewidencyjnej,
 • weryfikowanie stanu ewidencyjnego – oznacza uzgadnianie sald, które obejmują stan związany ze środkami pieniężnymi, które są obecne na kontach bankowych,
 • uzgadnianie sald z kontrahentami – odnosi się do porównania stanu księgowego związanego z księgami rachunkowymi ze stanem rzeczywistym.

Każdy z rodzajów inwentaryzacji odnosi się do nieco innego obszaru działania danej firmy.

1

kto to jest pracownik inwentaryzacji?

Pracownik inwentaryzacji, nazywany także inwentaryzatorem, jest osobą odpowiedzialną za całokształt procesów organizacyjnych związanych z inwentaryzacją oraz jej poprawnym przeprowadzeniem. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji dotyczącej składników majątkowych przedsiębiorstwa. Co więcej, często odpowiada za weryfikację tego, czy informacje znajdujące się w księgach rachunkowych i majątkowych są prawdziwe i wiarygodne. Działania pracownika inwentaryzacji pozwalają przeciwdziałać wszelkim uchybieniom związanym z gospodarowaniem majątkiem firmy.

Pracownik inwentaryzacji – zakres obowiązków na stanowisku

Zakres obowiązków pracownika inwentaryzacji zależy od typu i wielkości firmy, konkretnych oczekiwań przedsiębiorstwa, a także doświadczenia danej osoby. Osoby stojące najniżej w hierarchii w tej branży zajmują się przede wszystkim liczeniem towaru oraz pracami porządkowymi. Tacy inwentaryzatorzy zatrudniają się zazwyczaj tylko na jeden, ewentualnie kilka, dni.

Pracownik inwentaryzacji może być jednak również zatrudniony na stałe. Wówczas zakres jego obowiązków rośnie. Na tym stanowisku najczęściej odpowiada się wtedy za takie zadania, jak:

 • sprawdzanie firmowego majątku przy pomocy różnych metod (spis z natury, weryfikowanie pasywów i aktywów, potwierdzanie sald),
 • przeprowadzanie procesów inwentaryzacyjnych według wewnętrznych instrukcji,
 • określanie i rozliczanie ilości oraz wartości różnic, które zostały zdiagnozowane w procesie inwentaryzacji,
 • dążenie do ustalenia powodów powstałych różnic poprzez przeprowadzenie postępowania o charakterze wyjaśniającym,
 • organizacja własnej pracy w zgodzie z przepisami przeciwpożarowymi i regulacjami BHP,
 • przygotowywanie stosownej dokumentacji związanej z inwentaryzacją,
 • wprowadzanie danych do systemu i sumowanie ich za pomocą odpowiedniego oprogramowania,
 • wyznaczanie osób, które są odpowiedzialne za powierzone im mienie,
 • współpracowanie z innymi pracownikami oraz instytucjami, które angażują się w procesy inwentaryzacyjne,
 • prezentowanie wyników i wniosków z przeprowadzonej inwentaryzacji przełożonym.

Osoby, które pełnią funkcję doświadczonego specjalisty ds. inwentaryzacji, zajmują się także przygotowywaniem odpowiednich materiałów dla zespołów spisowych oraz organizowaniem dla nich szkoleń, nadzorem nad prawidłowym tworzeniem arkuszy spisowych i kontrolowaniem pracy podległej im grupy podwładnych.

aktualne oferty pracy
2

jak wygląda praca jako pracownik inwentaryzacji?

To, jak wygląda dzień pracownika inwentaryzacji, zależy oczywiście od wymagań firmy i stopnia stanowiska danej osoby. Zawsze w dużej mierze jest on jednak związany z pracą magazynową. Jej rdzeniem jest zliczanie towarów znajdujących się na półkach z asortymentem. Wykonywanie obowiązków zawodowych wykonuje się wówczas samodzielnie lub w większym zespole pracowników. W dużych przedsiębiorstwach może funkcjonować specjalna komisja inwentaryzacyjna, w skład której wchodzi przewodniczący i jego zastępca, a także kilku szeregowych pracowników inwentaryzacji. Mniejsze firmy częściej angażują do procesów inwentaryzacyjnych osoby, które pracują w nich na innych stanowiskach lub jednorazowo zatrudniają osoby z zewnątrz. Konkretna struktura organizacyjna zawsze zależy jednak od ustaleń konkretnego przedsiębiorstwa.

Pracownik inwentaryzacji częściowo może też zajmować się pracami biurowymi. Wówczas spędza sporo czasu przed ekranem komputera. Wprowadza dane do systemu, sumuje je i tworzy na ich podstawie stosowną dokumentację.

Warto przy tym pamiętać, że praca pracownika inwentaryzacji bardzo często ma charakter mobilny. Oznacza to, że taka osoba musi przemieszczać się z miejsca na miejsce. Podróże służbowe do filii lub sklepów danego przedsiębiorstwa zlokalizowanych w różnych częściach kraju są wtedy nieodłącznym elementem codziennego dnia pracy.Dowiedz się, jak wygląda dobra organizacja czasu

3

ile zarabia pracownik inwentaryzacji?

Zarobki pracownika inwentaryzacji zależą od kilku kwestii. Ważna jest wielkość oraz lokalizacja, a także rodzaj działalności danego przedsiębiorstwa. Oprócz tego istotny czynnik stanowi charakter pracy danej osoby. W przypadku pracowników, którzy podejmują ją tymczasowo, na dzień lub kilku dni – najczęściej oferowana jest stawka godzinowa (zazwyczaj nieco wyższa od odgórnie ustalonej przepisami minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym). Na wysokość zarobków wpływa więc nie tylko jej wysokość, lecz także liczba przepracowanych godzin. W takiej sytuacji trudno określić średnie wynagrodzenie na stanowisku.

Jeśli chodzi o pracowników inwentaryzacji zatrudnianych na stałe, sprawa prezentuje się nieco inaczej. W tym przypadku są dostępne pewne dane dotyczące zarobków inwentaryzatorów. Zgodnie z nimi rynkowa mediana pensji takich osób wynosi 4380 zł brutto. Na takim stanowisku można też liczyć na różne benefity, w tym najczęściej służbowy sprzęt oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

 

4

jak zostać pracownikiem inwentaryzacji?

Aby zostać pracownikiem inwentaryzacji, który zatrudnia się dorywczo, nie trzeba mieć wysokich kwalifikacji. Wystarczy sumienność, rzetelność, dyspozycyjność i podstawowe zdolności matematyczne potrzebne do zliczania towarów.

W przypadku osób, które myślą o stałej pracy jako inwentaryzator, wymagania mogą być nieco wyższe. Od kandydatów na takie stanowisko oczekuje się zazwyczaj minimum wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego związanego z rachunkowością, ekonomią lub logistyką. Ważna jest także dobra umiejętność obsługi komputera. Dodatkowo mobilni pracownicy inwentaryzacji muszą też oczywiście posiadać prawo jazdy kat. B.

Chcąc związać się z zawodem inwentaryzatora na dłużej, można też odbyć dodatkowe kursy i szkolenia. Podczas nich można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zasad rachunkowości i księgowości, metod statystycznych, działania i obsługiwania arkuszy kalkulacyjnych czy zagadnień związanych z gospodarką magazynową.

Przeczytaj też: Jak skutecznie szukać pracy? Przydatne wskazówki, które pomogą znaleźć zatrudnienie

thank you for subscribing to your personalised job alerts.