Elastyczne formy zatrudnienia przynoszą wiele korzyści pracodawcom. Oprócz optymalizacji kosztów oraz usprawnienia procesu rekrutacji, zastosowanie pracy tymczasowej może być świetną okazją do poznania kompetencji pracowników zanim zostanie im zaproponowana praca na stałe. Takie podejście w Randstad nazywamy try&hire, czyli wypróbuj i zatrudnij.

Obserwujemy dwa podejścia do tej usługi. Wielu pracodawców od początku widzi potencjał pracy tymczasowej jako dodatkowego okresu próbnego przed zatrudnieniem pracownika na stałe, w innych przypadkach w trakcie rozmów lub rozpoczęcia współpracy niejako naturalnie rodzi się taka możliwość. W Randstad realizujemy projekty try&hire, współpracując zarówno z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużymi organizacjami.

jak dzięki try&hire pozyskać wykwalifikowanych pracowników
jak dzięki try&hire pozyskać wykwalifikowanych pracowników

W niniejszym artykule przedstawiamy przykład wykorzystania rozwiązania try&hire w firmie produkcyjnej, która poszukiwała sześciu specjalistów na stanowiska spawaczy. Początkowo rozmowy o projekcie przebiegały w kierunku rekrutacji stałej i bezpośredniego zatrudnienia wybranych osób w strukturach firmy. Ze względu na specyfikę pracy spawacza i długi okres przyuczenia, klientowi zależało na zatrudnieniu nowych osób na dłużej.

W trakcie rozmów z klientem pojawił się temat absencji wśród pracowników, a także zauważalnego przez kierownika produkcji spadku ich motywacji. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest praca tymczasowa, która pozwala bardziej świadomie zarządzać wyzwaniami związanymi z absencją personelu. Klientowi zależało na pozyskaniu pracowników, którzy zaangażują się w pracę i zostaną z firmą na dłużej. Utrzymanie wykwalifikowanych spawaczy w strukturach firmy jako ważnych członków załogi, pozwalało zapewnić produkcję najwyższej jakości towarów dla branży spożywczej. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem okazała się opcja try&hire, czyli wypróbuj i zatrudnij.

Dodatkowym atutem dla naszego klienta był fakt, że zastosowanie tej usługi pozwoli mu skoncentrować się na produkcji, czyli działaniach ważnych z biznesowego punktu widzenia, a nie na czynnościach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. Projektem zaopiekował się doświadczony konsultant Randstad, który po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta, rozpoczął proces rekrutacji. Klient został zaangażowany jedynie do weryfikacji profili kandydatów, a następnie spotkał się z finalnie wybranymi spawaczami. Koordynacja konsultanta była pomocna nie tylko podczas rekrutacji, ale i potem w trakcie zatrudnienia, aby podtrzymywać motywację pracowników. Podczas pierwszych 3 miesięcy pracy, klient mógł obserwować postępy nowo zatrudnionych, zweryfikować umiejętności praktyczne, ale też dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy.

Wymierną korzyścią dla klienta była także optymalizacja kosztu samej rekrutacji. Zastosowanie pracy tymczasowej pozwoliło na poznanie zatrudnionych kandydatów zanim została im zaproponowana praca na stałe.

Warto także na sam proces spojrzeć oczami kandydata, w tym przypadku doświadczonego spawacza. Dlaczego zdecydował się na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową, zamiast kontynuować poszukiwania pracodawcy, który zaproponuje umowę kodeksową? Tu bezcenna okazała się transparentna komunikacja z poziomu Randstad o intencjach pracodawcy. Kandydaci od pierwszego etapu byli informowani, że jest to dodatkowy okres próbny, po którym każdy angażujący się pracownik będzie miał zapewnione zatrudnienie na stałe. Konsultant Randstad wyjaśniał także czym jest umowa o pracę tymczasową, zwracając uwagę na możliwość skorzystania z płatnego urlopu czy świadczenia chorobowego. Dodatkowym wsparciem w działaniach rekrutacyjnych była renoma marki Randstad, kojarzonej przez kandydatów z dobrą kondycją finansową, terminową wypłatą wynagrodzeń i solidną współpracą. Patrząc na proces z perspektywy czasu, mocnym potwierdzeniem zobowiązania pracodawcy i Randstad była stała komunikacja z kandydatami, a później z pracownikami.

Powodzenie takich projektów w dużej mierze zależy od zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Doradcy Randstad wsłuchują się w potrzeby przedsiębiorców, dzięki temu wspierają firmy w zatrudnianiu pracowników oraz wprowadzeniu rozwiązań personalnych. Usługa try&hire, czyli wypróbuj i zatrudnij wydaje się być odpowiedzią na wiele wyzwań zgłaszanych przez pracodawców. Pozwala też sprawnie planować i wdrażać strategię zatrudnienia, jednocześnie poszukiwać efektywności procesowej i kosztowej bez konieczności rezygnacji z wysokich standardów wewnętrznych firmy.

Jakie jeszcze korzyści możesz osiągnąć, korzystając z rozwiązania try&hire? Skontaktuj się z nami i sprawdź nasze usługi. 

dowiedz się więcej
o autorze
Agnieszka Braunberger
Agnieszka Braunberger

Agnieszka Braunberger

senior branch manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się