Głównym filarem gospodarki są firmy, które należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości z roku 2020, firmy te stanowią 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw działających na polskim rynku. W 49% tworzą PKB i zatrudniają około 77% pracujących. Nie da się zaprzeczyć, że sektor ten ma duże znaczenie we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego oraz stanowi bardzo istotny element rynku pracy.

I choć małe i średnie firmy charakteryzuje duża elastyczność oraz możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku, to przedsiębiorcy cały czas mierzą się z licznymi wyzwaniami, aby utrzymać płynność działalności. W ostatnim czasie te trudności, spowodowane w dużej mierze pandemią COVID-19, tylko się nasiliły. Jakie dostrzegamy najczęstsze przeszkody na drodze do rozwoju w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i jak przedsiębiorcy mogą sobie z nimi poradzić? 

wsparcie małych i średnich firm
wsparcie małych i średnich firm

bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Mimo że sektor MŚP bardzo dynamicznie się rozwija, napotyka również na bariery, które hamują jego wzrost. Każdej działalności na rynku towarzyszy ryzyko, właściciele małych i średnich firm także muszą liczyć się z tym, że wiele różnych czynników może stanowić potencjalne zagrożenie dla prowadzonej działalności. Właściciele i pracownicy średnich firm podczas podejmowania kluczowych decyzji często nie mogą bazować na wystarczającej liczbie danych i informacji, którymi dysponują więksi gracze. A niewłaściwa ocena rynkowych potrzeb jest sporym niebezpieczeństwem i może doprowadzić do utraty płynności finansowej. Niepoprawne zbadanie i analiza popytu może skutkować wprowadzeniem produktu bądź usługi, której nikt nie kupi. Inne przyczyny hamujące rozwój to brak marketingu lub jego nieumiejętne zastosowanie, niewłaściwe zarządzanie, brak wiedzy oraz doświadczenia. Nie można nie wspomnieć o nieprzewidywalnych zdarzeniach, takich jak pandemia COVID-19, która znacznie wpłynęła na funkcjonowanie wielu firm, niejednokrotnie uniemożliwiając świadczenie usług. 

brak wystarczających zasobów

Biurokracja i papierologia w urzędach i niejednoznaczne przepisy prawne to często chleb powszedni małych i średnich przedsiębiorców. Bieżące śledzenie zmian legislacyjnych, tych związanych z nowymi programami pomocy, aktami prawnymi, czy wskaźnikami makroekonomicznymi, zdobywanie wiedzy i informacji na własną rękę jest kłopotliwe, zwłaszcza jeżeli to nie jest w główny obszar działalności pracownika, bądź właściciela przedsiębiorstwa. Nie wszystkie zapisy prawne są jasne i klarowne, a czas przeznaczony na wertowanie rozporządzeń i przepisów, to czas, który można było poświęcić na działania, które bezpośrednio dotyczą celów biznesowych i przynoszą przychody firmie. 

Brak w firmie pracowników, którzy posiadają potrzebną wiedzę, może stanowić znaczną trudność w realizowaniu celów biznesowych. W takich przypadkach, jeżeli zespół nie dysponuje potrzebnymi w danym momencie kompetencjami do podjęcia kluczowych działań, nie należy zapominać, że pewne procesy można zlecić na zewnątrz i w ten sposób skorzystać ze wsparcia ekspertów. 

koszty prowadzenia działalności

W ramach wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa znaczącą część stanowią koszty pracy. Dlatego właściciele firm na początku swojej działalności unikają tworzenia dodatkowych miejsc pracy. Jednak w miarę rozwoju firmy, nowe stanowiska stają się koniecznością, a koszty pracy zaczynają rosnąć. Należy zaznaczyć, że te koszty podlegają regulacjom rynkowym i prawnym ze strony państwa. A zatem nie można zastosować w tym przypadku podobnych sposobów na redukcję, jak do innych wydatków w firmie. Wtedy dobrym rozwiązaniem, zapewniającym oszczędności mogą być elastyczne formy zatrudnienia, o którym więcej w dalszej części artykułu.

Firma, która chce dobrze prosperować musi dokonywać zmian. Z ust Winstona Churchilla padły następujące słowa: „Wzrastać i rozwijać się znaczy zmieniać; jeśli chce się zbliżyć do doskonałości, zmienić trzeba bardzo wiele”.

Dlatego nawiązanie współpracy z agencją zatrudnienia może przynieść wiele korzyści dla firmy. Partner w obszarze HR zapewni wsparcie w realizacji celów biznesowych i sprawniejsze pokonywanie wyzwań, które stoją przed firmą. Sprawdź, w których dokładnie aspektach agencja zatrudnienia może Ci pomóc. 

jak partner HR może wesprzeć Twoją firmę?

praca tymczasowa

Zatrudnienie na podstawie umowy tymczasowej zapewnia przede wszystkim optymalizację kosztów jak również sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Praca tymczasowa umożliwia swobodne manewrowanie długością zawartej umowy jak również liczbą zatrudnianych pracowników. Ponadto, to na barkach agencji zatrudnienia spoczywa pełna obsługa pracowników tymczasowych począwszy od dopełnienia formalności związanych zatrudnieniem aż do wydania świadectwa pracy.

Kolejnym plusem wynikającym ze współpracy z zewnętrznym partnerem HR jest bardzo duża elastyczność. Nie zawsze pracownicy wewnętrzni danej firmy są zadowoleni z wynikającej, chociażby z absencji personelu konieczności pracy w nadgodzinach. Zwłaszcza jeżeli nie są to sporadyczne przypadki. Zaburza to ich sferę prywatną i może powodować utratę motywacji do pracy. W takiej sytuacji warto skorzystać ze wsparcia pracowników tymczasowych, co pozwala bardziej świadomie zarządzać wyzwaniami związanymi z absencją personelu. 

outsourcing procesów

Aby firma mogła rozwijać się we właściwym tempie jej pracownicy powinni mieć możliwość skupienia się na realizacji głównych założeń i celów biznesowych, które są źródłem przychodu dla firmy. Część działań można z powodzeniem zlecić firmie zewnętrznej, co zapewnia komfort realizacji tych zadań przez specjalistów. Firma może delegować wiele procesów. Działania administracyjne, proces rekrutacji, znalezienie kandydatów, zatrudnienie, rozliczanie oraz wdrożenie pracowników - tym wszystkim może zająć się agencja zatrudnienia. 

COVID-19 wzbudził w pracownikach i właścicielach firm strach i niepokój. Dlatego tak ważne w sytuacji niepewności jest bycie na bieżąco ze wszelkimi nowościami i aktualnościami na rynku pracy. W tym także może pomóc firma zewnętrzna. Współpracując z agencją zatrudnienia, klient zawsze może liczyć na wsparcie w zakresie prawa pracy, czy najnowszych wytycznych związanych z pandemią COVID-19, obostrzeniami oraz regulacjami. 

Dzięki decyzji o oddelegowaniu poszczególnych procesów, właściciele firm skupiają się na prowadzeniu biznesu, zaś partner HR realizuje zadania, w których ma doświadczenie i właściwe narzędzia. 

outplacement

W biznesie przedsiębiorca musi zmagać się z różnymi sytuacjami jak i decyzjami. Pandemia COVID-19 zmusiła wiele przedsiębiorstw w Polsce do ograniczenia produkcji, wstrzymania inwestycji czy też redukcji zatrudnienia. W takich okolicznościach partner HR może również okazać wsparcie odnośnie wdrożenia outplacementu w firmie. Jest to program okazania pomocy pracownikom, którzy utracili miejsce pracy. Eksperci z Randstad mogą zaoferować doradztwo zawodowe, pomoc w przebranżowieniu czy poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Outplacement zapewnia, że personel nawet w sytuacji kryzysowej nie zostaje zostawiony bez pomocy.

analiza potrzeb firmy

Kolejną zaletą współpracy z zewnętrznym partnerem HR, takim jak Randstad, jest wnikliwa analiza potrzeb firmy, którą przeprowadzają nasi eksperci. Taka analiza pozwala przyjrzeć się procesom w firmie, zaproponować usprawnienia i rozwiązania "szyte na miarę", które często przynoszą klientowi znaczne oszczędności zarówno czasu i pieniędzy.  

digital - active mouse pointer / cursor arrow at click position in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją firmę

dowiedz się więcej
o autorze
Agnieszka Lasota
Agnieszka Lasota

Agnieszka Lasota

process manager

Agnieszka Lasota posiada ponad 7 letnie doświadczenie w obszarze Pracy Tymczasowej. Jako process manager w linii biznesowej randstad inhouse services, zajmuje się przede wszystkim projektowaniem i ciągłym doskonaleniem procesów pracy oraz jakości obsługi Klienta, przeprowadzaniem szczegółowych analiz oraz tworzeniem i przedstawianiem rekomendacji dotyczących obszaru Pracy Tymczasowej w przedsiębiorstwie Klienta. Chętnie dzielę się wiedzą i najlepszymi praktykami - pozostańmy w kontakcie, zapraszam na moje konto na LinkedIn.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się