Minimalna krajowa płaca w 2020 roku była tematem szeroko dyskutowanym zarówno przez rząd, jak i specjalistów do spraw rynku pracy. Ostatecznie państwo zdecydowało się na rekordowy wzrost tego typu pensji. Podwyżka najniższej krajowej wyniosła aż 350 zł brutto w porównaniu z rokiem ubiegłym. Takie rozstrzygnięcie sprawy argumentowane było chęcią poprawy sytuacji finansowej w polskich gospodarstwach domowych.

Minimalna krajowa 2020 – co to takiego?

Najniższa krajowa to tzw. płaca minimalna. Pod tą nazwą kryje się ustalony przez prawo najniższy możliwy poziom pensji wypłacanej za pracę najemną świadczoną na podstawie umowy o pracę. Wyznaczony jest w formie minimalnego pułapu zarobków za wykonywanie obowiązków zawodowych w określonym wymiarze czasu – w Polsce wynosi on jeden miesiąc. Pensja minimalna przysługuje bez względu na umiejętności pracownika oraz pozostałe składniki jego wynagrodzenia

Podstawą do corocznego wyznaczania płacy minimalnej jest ustawa z dnia 10 października 2002 roku, mówiąca o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Najniższa krajowa w 2020 roku, tak jak w latach ubiegłych, została więc ustalona przez państwo. O akceptacji jej ostatecznej wysokości zadecydowało posiedzenie Rady Ministrów, które odbyło się 10 września 2019 roku.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Najniższa krajowa 2020 netto i brutto – ile wynosi?

Według początkowych ustaleń minimalne zarobki w 2020 roku miały wynieść 2450 zł brutto. Ostatecznie jednak są one jeszcze wyższe. Zgodnie z rozporządzeniem, które przyjęła Rada Ministrów, najniższa krajowa 2020 brutto wynosi 2600 zł w przypadku zatrudnienia na pełny etat. Kwota pensji wzrosła więc aż o 15,6% (350 zł brutto) w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to płaca minimalna kształtowała się na poziomie 2250 zł brutto.

Można zatem mówić o rekordowym wzroście zarobków Polaków, którzy otrzymują płacę minimalną. Zgodnie z planem ma ona stanowić 49,7% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku.

Na podstawie kwoty brutto można łatwo wyliczyć pensję, jaką pracownicy otrzymają „na rękę”. Najniższa krajowa 2020 netto wynosi:

  • 1877,62 zł dla osób nie objętych ulgą podatkową;
  • 1920,62 dla osób, którym przysługuje ulga podatkowa.

Znacząca podwyżka najniższej krajowej w 2020 roku to jednak nie jedyne zmiany. Zgodnie z ustaleniami rządu, do wysokości pensji minimalnej nie zalicza się już dodatku za staż pracy. Do tej pory przy wyliczaniu wysokości najniższych dopuszczalnych zarobków nie uwzględniano nagród jubileuszowych, odpraw: emerytalnej i rentowej oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. W wyniku nowych rozporządzeń lista składników wynagrodzenia, których nie bierze się pod uwagę podczas obliczania najniższej krajowej, została więc rozszerzona o kolejny element.

Najniższa krajowa w 2020 roku a minimalna stawka godzinowa

Minimalna krajowa płaca w 2020 roku dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Mimo to, wiele osób w Polsce wykonuje obowiązki zawodowe w ramach umów cywilnoprawnych – wśród nich przeważa zwłaszcza umowa zlecenie. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, w 2017 roku rząd wprowadził przepisy, których celem jest ochrona interesów zleceniobiorców. Ustalono wówczas tzw. minimalną stawkę godzinową, którą zleceniodawca musi wypłacić podwładnym za każdą przepracowaną godzinę. Początkowo wynosiła ona 13 zł brutto, jednak w kolejnych latach stopniowo rosła. W 2020 roku jej wysokość również rekordowo się zwiększyła. Minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 17 zł brutto, co daje 11 zł netto (na rękę).

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę