Choć początek roku to nie jest na ogół czas, w którym firmy planują zwiększać zatrudnienie, to najnowsze wyniki badania „Plany Pracodawców” i tak pokazują, że w 1/3 przedsiębiorstw mogą w najbliższym półroczu powstać nowe miejsca pracy. To najwyższy wynik, jaki ten wskaźnik osiągał w ostatnim kwartale roku w całej historii badania. Gdzie najczęściej możemy liczyć na nową pracę? Które branże najchętniej będą poszukiwać pracowników w nowym roku?

pobierz pełne wyniki badania »

W większości regionów kraju odsetek przedsiębiorców, którzy zwiększą zatrudnienie jest podobny i oscyluje od 32 do 34%. Wyjątki są jednak dwa – firmy z województw południowych nieco częściej deklarują wzrost zatrudnienia (36%). Rzadziej niż średnia dla Polski nowych pracowników szukać będą przedsiębiorstwa z województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (27%). Gdy na wyniki badania spoglądamy z perspektywy regionów Polski, jeszcze jedna liczba zwraca uwagę – w regionie centralnym, który obejmuje województwa mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie, nieco częściej pracodawcy zapowiadają zmniejszenie poziomu zatrudnienia w swoich firmach (9% wobec 4-6% w pozostałych regionach kraju).

Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników na początku 2019 roku deklarują centra nowoczesnych usług dla biznesu (44%), ale niewiele mniejsze jest też w przemyśle (41%) i budownictwie (39%). Plany znacznie mniejsze niż krajowa średnia mają natomiast przedsiębiorstwa, które zajmują się obsługą nieruchomości i firm (23%) oraz pozostałą działalnością usługową (16%). W tej pierwszej kategorii częściej niż gdzie indziej pojawiają się zapowiedzi redukcji zatrudnienia (10%).

Nowych pracowników najchętniej będą zatrudniać firmy z nieco mniejszych miast od 50 do 200 tys. mieszkańców(40%), dużych aglomeracji (35%) oraz wsi z dala od większych ośrodków miejskich (30%). W metropoliach powyżej 200 tys. mieszkańców największy jest natomiast odsetek firm, które zapowiadają redukcję etatów (8%).

sprawdź, kogo szukają pracodawcy. poznaj nasze oferty pracy »