Rozmowa rekrutacyjna po niemiecku jest podobna do tej prowadzonej w języku polskim lub angielskim. Warto jednak pamiętać o drobnych różnicach kulturowych, jeśli rozmowa odbywa się w kraju niemieckojęzycznym. Dobrze widziane będzie przyjście na rozmowę kilkanaście minut przed czasem, a po jej zakończeniu przesłanie mailowych podziękowań dla rekrutera. Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku, warto stworzyć sobie listę przykładowych pytań i odpowiedzi.

Rozmowa rekrutacyjna po niemiecku: jak się przygotować?

W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku szczegółowy zakres przygotowań zależy od tego, czy rozmowa odbywa się w Polsce, czy za granicą. W przypadku międzynarodowych korporacji, które mają swoje filie w Polsce, rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim stanowi zazwyczaj część całego procesu rekrutacyjnego. Osoby poszukujące pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia również poddawane są wielu etapom rekrutacji. Przykładem mogą być rozmowy kwalifikacyjne po niemiecku dla opiekunek, które wyjeżdżają do Niemiec, aby zajmować się starszymi osobami.

W firmach niemieckich lub międzynarodowych zwykle pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa przez telefon. W trakcie takiej rozmowy rekruter sprawdza znajomość języka niemieckiego i omawia najważniejsze kwestie dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata. Następnym etapem jest spotkanie z kierownikiem lub innymi osobami odpowiedzialnymi za rekrutację. Warto powtórzyć słownictwo branżowe, a także znaleźć jak najwięcej rzetelnych informacji na temat przyszłego pracodawcy. Jeśli rozmowa o pracę odbywa się w Niemczech lub w Austrii, najlepiej dokładnie przygotować cały dialog i słówka, które mogą przydać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku.

Wybierając się na rozmowę kwalifikacyjną, nie można zapomnieć o nienagannym stroju, pasującym do kultury organizacyjnej danej firmy. Warto zabrać ze sobą kopie najważniejszych dokumentów, takich jak dyplomy, referencje, świadectwa pracy itp.

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku: przykładowy dialog

Istnieje wiele zwrotów, które mogą się przydać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku. Przede wszystkim należy pamiętać, że w przeciwieństwie do języka angielskiego należy używać formy grzecznościowej Sie (Pan, Pani, Państwo), a nie formy du (ty). W Internecie można znaleźć wiele przykładowych rozmów kwalifikacyjnych po niemiecku, jednak należy pamiętać o tym, że rekruter może zapytać praktycznie o wszystko, tak samo jak w języku polskim lub angielskim.

Poniżej przedstawiamy przykładowy dialog w formie rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku z tłumaczeniem:

A: Hallo, Herr Kowalski. Haben Sie uns ohne Probleme gefunden?
(Dzień dobry, Panie Kowalski. Czy znalazł nas Pan bez problemów?)

B: Hallo, vielen Dank für die Einladung!
(Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie!)

A: Was hat Sie dazu gebracht PR zu studieren?

(Dlaczego wybrał Pan studia z zakresu PR?)

B: Ich fand PR schon immer sehr spannend.

(PR zawsze wydawał mi się interesujący).

A: Warum möchten Sie mit uns zusammenarbeiten?

(Dlaczego chce Pan u nas pracować?)

B: Ich möchte wachsen und etwas Neues lernen.

(Chcę się rozwijać i uczyć czegoś nowego).