co to jest automatyka?

 

W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami dużego postępu technologicznego. Współcześnie bez jego efektów nie są w stanie funkcjonować zarówno podmioty przemysłowe, jak i produkcyjne. W tego typu firmach potrzebny jest więc wykwalifikowany pracownik, którego wiedza i umiejętności pozwalają na kompleksowe zajmowanie się zagadnieniami związanymi ze sterowaniem procesami o charakterze technologicznym. Jest nim automatyk. To odpowiedzialna i potrzebna profesja, która zapewnia jednocześnie dobre warunki zatrudnienia i szansę na rozwój. Warto więc dowiedzieć się, czym charakteryzuje się praca jako automatyk.

Na początku należy przybliżyć pojęcie samej automatyki. Termin ten używany jest do określania dziedziny naukowej i technicznej, która koncentruje się na sterowaniu procesami przemysłowymi i technologicznymi, które odbywają się przy ograniczonym udziale człowieka. Warto przy tym podkreślić, że pojęcie to nie jest tożsame z automatyzacją, choć automatyka bez wątpienia może przyczynić się do jej rozwoju.

Co do zasady, głównymi przedmiotami zainteresowania automatyki są tworzenie projektów systemów sterowania oraz analizowanie układów i tworzenie ich modeli. Warto wiedzieć, że w tej dziedzinie stosuje się różnorodne urządzenia, które można podzielić na pomiarowe, sterujące i wykonawcze. W ramach samej automatyki można z kolei wyróżnić kilka jej podtypów. Jest to automatyka przemysłowa, budynkowa i domowa, zorientowania na środki i systemy transportu, wojskowa oraz skupiona na systemach o charakterze biologicznym, medycznym, środowiskowym i rolniczym.

Automatyka jest przy tym dziedziną, która wiąże się z zagadnieniami również z innych obszarów. Wśród nich można wymienić przede wszystkim informatykę, robotykę, mechatronikę oraz bionikę.

aktualne oferty pracy
1

kim jest automatyk?

Mówiąc o zawodzie automatyka, najczęściej ma się na myśli technika automatyka. Określa to od razu poziom wykształcenia (średnie lub branżowe). Osoba ta jest, zgodnie z nazwą swojej profesji, pracownikiem specjalizującym się zagadnieniach dotyczących automatyki. W praktyce jej stanowisko wymaga wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu tej jednej dziedziny. Automatyk może być także po części elektrykiem (wówczas nazwa jego stanowiska to elektroautomatyk), mechanikiem i programistą, ponieważ jego stanowisko łączy ze sobą wiele elementów. Z tego względu profesja ta jest z jednej strony wymagająca, z drugiej zaś daje ogromne możliwości i perspektywy rozwoju zawodowego, zwłaszcza osobom, które zdecydują się na dalszą edukację i uzyskanie stopnia inżyniera automatyka.

Zobacz też: Zawód: programista – co warto wiedzieć?

Warto przy tym wiedzieć, co charakteryzuje pracę automatyka bez względu na stopień jego wykształcenia czy poziom stanowiska. Mówiąc najogólniej, taka osoba zajmuje się projektowaniem, montowaniem, obsługiwaniem, uruchamianiem i konserwowaniem różnego typu urządzeń, maszyn i instalacji. Na rynku pracy można spotkać się z różnymi specjalizacjami w obrębie tego zawodu. Poza elektrykiem-automatykiem funkcjonuje chociażby profesja automatyka maszyn przemysłowych lub produkcyjnych, automatyka utrzymania ruchu, automatyka sterowania ruchem kolejowym itp. Dodatkowo wielu pracowników jest wyspecjalizowanych w pracy z maszynami z konkretnej gałęzi przemysłu (np. w branży chemicznej, motoryzacyjnej itp.).

automatyk
automatyk
2

jak wygląda praca jako automatyk?

Zawód automatyka wykonuje się stacjonarnie, najczęściej w siedzibie danego przedsiębiorstwa. Miejscem świadczenia pracy może być zarówno hala produkcyjna, jak i biuro (np. technologiczne). Czasami obowiązki zawodowe wykonuje się też na zewnątrz (np. w przypadku automatyka sterowania ruchem kolejowym, który często musi przebywać na przejazdach kolejowych). W niektórych przypadkach trzeba być też gotowym na regularne wyjazdy służbowe.

Należy przy tym zaznaczyć, że co do zasady praca automatyka jest związana bezpośrednio z maszynami. Nawet jeżeli obowiązki zawodowe danego pracownika są skoncentrowane przede wszystkim na kwestiach dotyczących przygotowywania stosownej dokumentacji, wciąż część zadań musi być wykonywana przy sprzęcie technicznym.

Warto także pamiętać, że zawód automatyka wymaga pracy z ludźmi. Chodzi tu zarówno o osoby wykonujące tę samą profesję oraz o bezpośrednich przełożonych, jak i chociażby mechaników, spawaczy, elektryków, monterów, dostawców części itp. Projekty realizowane są często w zespołach o interdyscyplinarnym charakterze. Wymaga to otwartości i przygotowania na ciągłe kontakty z innymi.

3

ile zarabia automatyk?

Kwestia tego, ile zarabia automatyk, jest uwarunkowana kilkoma kwestiami. Są to przede wszystkim:

  • doświadczenie i umiejętności pracownika – im więcej umie dany automatyk i im dłuższy jest staż jego pracy, tym lepszą pensję może otrzymać,
  • wielkość przedsiębiorstwa – duże, międzynarodowe firmy oferują zazwyczaj wyższe zarobki,
  • lokalizacja firmy – co do za zasady, podmioty funkcjonujące w większych miastach zapewniają lepsze warunki pracy i płacy.

Dodatkowo wpływ na wysokość pensji ma specjalizacja danego pracownika, a także poziom jego wykształcenia. Dlatego też to, ile zarabia technik automatyk, nie jest zazwyczaj tożsame z tym, ile zarabia inżynier automatyk.

Dostępne są jednak pewne uśrednione dane, które nie różnicują poziomu wykształcenia czy innych zmiennych, a jedynie biorą pod uwagę stopień danego stanowiska. Zgodnie z nimi rynkowa mediana pensji w pracy jako młodszy automatyk wynosi 5250 zł brutto miesięcznie. Z kolei pełnoprawny fachowiec może liczyć na 6770 zł brutto. Najwięcej zarabia oczywiście starszy specjalista automatyk. Rynkowa mediana wynagrodzeń w jego przypadku to 8060 zł brutto. Pracownicy z najlepszymi płacami w branży osiągają z kolei zarobki rzędu 9980 zł brutto i więcej.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

jak rozpocząć pracę jako automatyk?

Aby zostać automatykiem, trzeba ukończyć odpowiednią szkołę. Na początku kariery wystarczy wykształcenie średnie. Można zdobyć je w szkole branżowej (inaczej zawodowej) lub w kierunkowym technikum. Pozwala to na uzyskanie ważnej wiedzy i umiejętności związanych z takimi zagadnieniami, jak elektronika, elektrotechnika, układy i urządzenia automatyki, programowalne sterowniki, dokonywanie pomiarów przemysłowych czy procesy automatyki. Stanowi to podstawę późniejszego wykonywania zawodu. Co ważne, osoba kształcąca się na technika automatyka podczas nauki może zdobyć kwalifikacje z zakresu eksploatowania układów związanych z automatyką przemysłową oraz ich montażu, uruchamiania i obsługiwania.

W wielu przypadkach średnie wykształcenie techniczne wystarczy do objęcia stanowiska w zawodzie. Jeżeli jednak dana osoba chce się rozwijać i zrobić karierę w branży, musi zdobyć dyplom uczelni wyższej. Pracodawcy preferują przy tym absolwentów studiów inżynierskich nie tylko z zakresu automatyki lub automatyki i robotyki, lecz także mechatroniki, elektroniki, elektryki lub informatyki.

Dobry automatyk powinien też oczywiście odznaczać się konkretnymi umiejętnościami twardymi. Może je zdobyć podczas procesu edukacji. Ma także szansę poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe w ramach dodatkowych kursów i szkoleń.

5

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Poznaj najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy jako automatyk.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.