kto to jest financial analyst?

 

Rynek pracy oferuje wiele dochodowych zawodów. Popularnym wyborem jest zwłaszcza zatrudnienie w branży IT. Bardzo dobre wynagrodzenia gwarantuje jednak również sektor finansowy. Jego ważnym przedstawicielem jest financial analyst. Zajmuje się on szeregiem istotnych zadań w dziale kontrolingu. Jego obowiązki są odpowiedzialne i przekładają się na poprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Financial analyst musi więc zarówno posiadać odpowiednią wiedzę i praktyczne kompetencje, jak i charakteryzować się określonymi predyspozycjami i cechami osobowymi.

Financial analyst to nazwa stanowiska pochodząca z języka angielskiego, którą po polsku tłumaczy się jako „analityk finansowy”. Te dwa terminy można stosować wymiennie. Obcojęzyczna wersja najczęściej obowiązuje w dużych firmach i międzynarodowych korporacjach.

Stanowisko financial analyst funkcjonuje w dziale kontrolingu lub w dziale finansowym (lub pokrewnym). Są one tworzone zazwyczaj w odpowiednio dużych firmach i instytucjach, które osiągają wysokie dochody. Financial analyst bierze udział w tworzeniu budżetu firmowego oraz w jego poprawnym realizowaniu. Przygotowuje również rozmaite raporty i zestawienia. Innymi słowy zajmuje się planowaniem, a także analizą o charakterze finansowym. Jest to bardzo przyszłościowy i perspektywiczny obszar sektora finansów. Osoby, które się nim zajmują, mają ważne znaczenie strategiczne i pozwalają na ulepszenie działania instytucji i przedsiębiorstw, w których są zatrudnione.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca jako financial analyst?

Financial analyst wykonuje tradycyjną pracę o charakterze biurowym. Swoje codzienne obowiązki wypełnia więc w siedzibie danego przedsiębiorstwa. Rzadko wyjeżdża w podróże służbowe. W ramach nowych trendów na rynku zatrudnienia czasami może też wykonywać pracę zdalnie lub hybrydowo (częściowo stacjonarnie, a częściowo w trybie online).

Osoba zatrudniona jako financial analyst większość obowiązków wykonuje przed komputerem. Przygotowuje wówczas różnorodne analizy, plany, zestawienia, prezentacje i wykresy. Ważne, aby jej praca odbywała się w ergonomicznych warunkach – należy zadbać o wygodne biurko, fotel i odpowiednie oświetlenie.

Praca jako financial analyst wymaga wykonywania pewnych powtarzalnych, a przez to nieco rutynowych działań. W praktyce wcale nie jest jednak nudna. Przed specjalistą stoi bowiem wiele wyzwań, dzięki którym może się wykazać. Doświadczeni fachowcy mogą mieć przy tym pewną dozę swobodę i samodzielnie ustalać własne metody pracy.

Należy pamiętać, że specjalista zajmujący się analizą finansową często pracuje samodzielnie. Wówczas zawód ten ma głównie indywidualny charakter. Wiele zależy jednak od wielkości i struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, a także projektów, którymi zajmuje się dany pracownik. Może się zatem zdarzyć, że financial analyst będzie wypełniał swoje codzienne zadania w zespole, konsultując się i wymieniając ważne informacje z innymi osobami pracującymi w podobnym charakterze.

Warto przy tym zaznaczyć, że financial analyst zawsze musi, przynajmniej częściowo, współpracować z innymi pracownikami, zwłaszcza z działu księgowości. Podlega też zwierzchnikowi, z którym regularnie się kontaktuje i któremu raportuje wykonywane przez siebie zadania. Może to być kierownik działu kontrolingu, kontroler finansowy albo dyrektor finansowy.

Ze względu na to, że financial analyst pełni odpowiedzialną funkcję, a przy tym reprezentuje całe przedsiębiorstwo, wymaga się od niego pełnego profesjonalizmu również względem ubioru i schludnego wyglądu. Analityków często obowiązuje więc dress code.

pracownicy finansowi na spotkaniu
pracownicy finansowi na spotkaniu
2

jakie obowiązki wykonuje financial analyst?

Financial analyst ma przed sobą szereg zróżnicowanych obowiązków związanych z badaniem sytuacji finansowej firmy oraz sporządzaniem stosownych planów na przyszłość. Konkretne zadania, którymi się zajmuje, wyznacza mu organizacja, w której jest zatrudniony. Obowiązki mogą zatem nieco różnić się między sobą w zależności od wymagań danego przedsiębiorstwa. Co do zasady financial analyst odpowiada jednak za takie kwestie, jak m.in.:

 • przygotowywanie planu rocznego budżetu firmy,
 • tworzenie wieloletniej strategii finansowej przedsiębiorstwa,
 • spisywanie prognoz ekonomicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem firmy,
 • ocenianie ryzyka finansowego związanego z konkretnymi działaniami firmy,
 • tworzenie cyklicznych raportów, prezentacji, sprawozdań, analiz i innych ważnych dokumentów o charakterze finansowym,
 • sprawowanie pieczy nad realizacją założonej strategii i poszczególnych planów biznesowych,
 • kontrolowanie transakcji i kosztów ponoszonych przez firmę,
 • przetwarzanie danych celem poprawy działania firmy,
 • podejmowanie współpracy z klientami i jednostkami zewnętrznymi (np. bankami),
 • przeprowadzanie analiz rentowności, np. względem produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku,
 • wspieranie działań związanych z zewnętrznym i wewnętrznym audytem przedsiębiorstwa,
 • podejmowanie współpracy z innymi pracownikami firmy, przede wszystkim z działu kontrolingu, finansowego oraz z księgowości.

Zakres zadań, za które odpowiada financial analyst, uwarunkowany jest także stopniem jego stanowiska. Początkujący specjalista będzie miał nieco mniejszą odpowiedzialność niż doświadczony fachowiec.

3

zarobki na stanowisku financial analyst

Zawód analityka finansowego należy do bardzo dobrze opłacanych. Osoby, które go wykonują, mogą liczyć na godną pensję już na początku kariery zawodowej. Oczywiście wraz z pięciem się po szczeblach hierarchii stanowisk ich wynagrodzenie proporcjonalnie rośnie. Ostateczna wysokość pensji zależy też od ich umiejętności i zakresu obowiązków, a także profilu przedsiębiorstwa, dla którego pracują, oraz jego wielkości i lokalizacji.

Dostępne informacje pozwalają prześledzić, jak prezentuje się rynkowa mediana pensji osób obejmujących stanowisko financial analyst od posady juniorskiej aż po seniorską. Zgodnie z nimi wynagrodzenia w branży wyglądają w następujący sposób:

 • młodszy analityk finansowy – miesięczne zarobki na poziomie 5500 zł brutto,
 • analityk finansowy – miesięczna pensja około 7050 zł brutto,
 • starszy analityk finansowy – miesięczne wynagrodzenie w granicach 9460 zł brutto.

Doświadczeni pracownicy na stanowisku financial analyst, którzy są zatrudnieni w dużych, międzynarodowych korporacjach, mogą liczyć na jeszcze wyższe pensje. Najlepiej zarabiający w tej branży otrzymują wypłatę rzędu 11760 zł brutto i więcej.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

jak zostać analitykiem finansowym?

Osoby, które myślą o pracy jako financial analyst, muszą odznaczać się odpowiednimi kompetencjami. Choć nie ma żadnych oficjalnych wymogów do objęcia tego stanowiska, przedsiębiorstwa mają sprecyzowane oczekiwania. Najchętniej zatrudniają pracowników, którzy mogą pochwalić się dyplomem uczelni wyższej. Największe szanse na pracę mają osoby, które ukończyły studia na kierunku związanym z ekonomią, matematyką, bankowością, finansami i rachunkowością, finansami publicznymi itp. Taki obszar kształcenia pozwala na zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Ponadto wielu pracodawców oczekuje od analityków finansowych przynajmniej minimalnego doświadczenia na podobnym stanowisku. Może być ono wyniesione, np. z pracy w kontrolingu czy dziale finansowym, również na niższych stanowiskach. Oprócz tego istotne są oczywiście konkretne umiejętności.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.