Praca jako celnik to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Aby ją wykonywać, trzeba spełnić szereg ściśle określonych wymogów formalnych. Oprócz tego należy odznaczać się konkretnymi kompetencjami i cechami. Warto wiedzieć, jak zostać celnikiem, ponieważ ta profesja może przynosić dużą satysfakcję.

Od 1 marca 2017 roku Służbę Celną zastąpiła Służba Celno-Skarbowa. Zatrudnione w niej osoby potocznie określane są mianem celników, jednak oficjalnie nazywa się je funkcjonariuszami celno-skarbowymi. Wykonywanie takiej profesji regulują odpowiednie przepisy prawa. Kwestia tego, jak zostać celnikiem, jest więc złożona. Objęcie tego stanowiska wymaga spełnienia kilku ważnych punktów formalnych.

Czym zajmuje się celnik?

Zawód celnika związany jest z wykonywaniem wielu różnorodnych zadań. Do obowiązków osób zatrudnionych na tym stanowisku należy m.in.:

 • kontrolowanie poprawności dokumentów celnych,
 • przestrzeganie prawa podatkowego i celnego,
 • sprawdzanie towarów wwożonych do kraju i wywożonych z niego, a także oględziny pojazdów i bagaży,
 • pobieranie opłat celnych,
 • kontrolowanie ruchu i transportu drogowego,
 • współpracowanie z organami celnymi działającymi w innych państwach,
 • zabezpieczanie towarów celnych.

Jak widać, praca jako celnik to niezwykle odpowiedzialne zajęcie. Z tego względu mogą je wykonywać tylko osoby, które spełnią ściśle określone warunki.

Jak zostać celnikiem? Wymagania formalne i potrzebne kompetencje

Chcąc zostać celnikiem na lotnisku czy w innym miejscu, trzeba przygotować się na szereg wymogów do spełnienia. W kwestiach formalnych wyznaczają je zapisy zawarte w Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej z 16 listopada 2016 roku. Zgodnie z nimi, aby wykonywać pracę celnika, należy:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • mieć zdolność do korzystania z pełni praw publicznych,
 • być osobą, która nigdy nie została skazana na mocy prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • legitymować się minimum średnim wykształceniem,
 • odznaczać się nieposzlakowaną opinią (dla jej poświadczenia konieczne jest zaświadczenie o niekaralności),
 • cieszyć się dobrym stanem zdrowia, który pozwala na wykonywanie zawodu funkcjonariusza celno-skarbowego.

przeczytaj też: jak zostać kurierem? Wymagania do wykonywania zawodu

W ogłoszeniach o pracę znajdują się też inne wymagania. Wśród nich ważne miejsce znajduje bardzo dobra znajomość języka obcego. Celnik powinien także odznaczać się dużą odpowiedzialnością, etyką zawodową, rzetelnością, komunikatywnością i gotowością do zmian. Przydatna może się okazać również wiedza z zakresu prawa materialnego oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

Nabór do Służby Celno-Skarbowej – jak zostać celnikiem i przejść przez proces rekrutacyjny?

Jeżeli spełnia się odpowiednie wymogi, można złożyć wniosek o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej. Kandydaci są zobowiązani do przedstawienia kwestionariusza osobowego, a także dokumentów, które potwierdzają ich wykształcenie, kompetencje zawodowe i poprzednie miejsca zatrudnienia. Osoby zakwalifikowane do procesu rekrutacyjnego muszą przejść sformalizowany nabór. Składa się na niego kilka elementów, w tym:

 • test wiedzy składający się z 40 pytań dotyczących m.in. znajomości funkcjonowania i organizacji administracji publicznej oraz informacji związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i aktualnymi sprawami społeczno-gospodarczymi,
 • test sprawności fizycznej, którego celem jest sprawdzenie koordynacji ruchowej, zwinności, wytrzymałości oraz siły mięśniowej brzucha i ramion kandydatów,
 • test psychologiczny skupiony na weryfikacji zdolności psychicznych kandydatów do wykonywania obowiązków zawodowych jako celnik,
 • rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane są umiejętności i kompetencje kandydatów.

przeczytaj też: predyspozycje zawodowe – przykłady i sposoby ich określenia

Jak widać, kwestia tego, jak zostać celnikiem, jest bardzo złożona i wymaga dużego zaangażowania. Do pracy przyjmowane są tylko najlepsze osoby, które są w pełni gotowe do służby.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy