kto to jest kontroler finansowy?

 

O karierze na stanowisku kontrolera finansowego powinny pomyśleć osoby wyróżniające się krytycznym myśleniem i zdolnościami analitycznymi, a także mające doświadczenie w pracy wykorzystującej specjalne technologie i oprogramowanie biurowe. Zadaniem takiego specjalisty jest nadzorowanie zagadnień związanych z księgowością w firmie oraz przekazywanie informacji na temat stanu majątkowego podmiotu jego kierownictwu. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się także współtworzeniem strategii finansowej przedsiębiorstwa i podejmowaniem współpracy z innymi fachowcami. Praca kontrolera finansowego jest więc bardzo złożona. Jednocześnie stanowi przyszłościowe zajęcie, dlatego warto wiedzieć, jak wygląda w praktyce.

Kontroler finansowy nazywany bywa też specjalistą ds. controllingu. Jego zadaniem jest analizowanie i nadzorowanie kwestii finansowych i ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Bierze on udział w procesie tworzenia budżetu firmy, a także wspiera poszczególne jej działy w ustalaniu budżetów cząstkowych. Podejmuje przy tym współpracę z rozmaitymi specjalistami, wraz z nimi przygotowując plany i strategie finansowe całej organizacji.

Aby wykonywać swoje obowiązki poprawnie i jak najbardziej wydajnie, kontroler finansowy musi mieć duże zaplecze merytoryczne, a także doświadczenie w pracy z technologiami księgowymi. Jego codzienne obowiązki wiążą się nie tylko z monitorowaniem, analizowaniem i planowaniem, lecz także z zarządzaniem innymi (np. członkami działu księgowego), dlatego musi być bardzo wszechstronny.

Stanowisko kontrolera finansowego ma ogromne znaczenie w firmie i wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. To od zatrudnionego na nim specjalisty zależy w dużej mierze stabilność finansowa przedsiębiorstwa – zarówno obecnie, jak i w przyszłości. W końcu to on ustala strategię finansową, ocenia wzrost, szuka szans na redukcję kosztów itp. Wykonywanie tego zawodu wymaga więc bardzo szerokich kompetencji z obszaru finansów i rachunkowości, a także zdolności podejmowania właściwych decyzji.

Należy przy tym pamiętać, że posada kontrolera finansowego nie jest tożsama ze stanowiskiem dyrektora finansowego. Ten drugi jest przełożonym specjalisty ds. controllingu, ma szerszy zakres obowiązków i spoczywa na nim większa odpowiedzialność.

Jaką rolę w przedsiębiorstwie odgrywa kontroler finansowy?

Specjalista ds. controllingu pełni bardzo istotną funkcję w każdej firmie. Jego działania skupiają się na czterech podstawowych aspektach. Rolą kontrolera finansowego jest:

●       chronienie zasobów przedsiębiorstwa – pracownik zatrudniony na tym stanowisku przygotowuje dokładne raporty dotyczące finansowej sytuacji firmy, zajmuje się zarządzaniem ryzykiem oraz chroni majątek pracodawcy;

●       dbanie o jak najbardziej sprawne i efektywne funkcjonowanie działu księgowego – ma to związek z zarządzaniem procesami księgowymi;

●       zbieranie i dostarczanie potrzebnych informacji zewnętrznych i wewnętrznych zainteresowanym stronom oraz pomaganie w podejmowaniu jak najlepszych decyzji finansowych;

●       pomaganie w tworzeniu strategii finansowej i biznesowej oraz w ogólnym napędzaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak widać, kontroler finansowy jest odpowiedzialny za kluczowe kwestie związane z prawidłowym działaniem firmy. Takich pracowników potrzebują przedsiębiorstwa zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, działające w różnorodnych branżach.

Czym zajmuje się kontroler finansowy? Zakres obowiązków na stanowisku

Zakres obowiązków kontrolera finansowy jest podobny we wszystkich firmach, bez względu na to, czy zajmują się produkcją, doradztwem technologicznym, usługami finansowymi, działalnością non-profit czy jeszcze inną branżą. Oczywiście w niektórych przedsiębiorstwach liczba zadań może być większa, a w innych mniejsza. Zależy to od struktury organizacyjnej danej firmy, a także poziomu stanowiska specjalisty. Podstawowy zakres obowiązków kontrolera finansowego dotyczy jednak takich kwestii jak m.in.:

●       zarządzanie audytami – zadaniem kontrolera finansowego jest finalizowanie audytów wewnętrznych. Specjalista kontroluje działania odpowiedzialnego za nie działu, analizuje ustalenia, szuka błędów i nieprawidłowości itp. Poprawne, gotowe audyty przedstawia przełożonym;

●       kontrolowanie rozliczeń finansowych – specjalista ds. controllingu nadzoruje przygotowywanie rozliczeń finansowych o charakterze miesięcznym, kwartalnym i rocznym. Oprócz tego monitoruje przepływy finansowe w przedsiębiorstwie, pilnując tego, czy przedsiębiorstwo wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Nadzoruje również optymalizowanie inwestycji;

●       nadzorowanie księgowości – fachowiec zajmujący się kontrolami finansowymi dba o prawidłowe rozliczanie pieniędzy oraz kontroluje czynności płacowe i rozliczenia bankowe. Może przy tym nadzorować dział księgowy;

●       planowanie, sprawozdawczość i raportowanie dotyczące finansów – kontroler finansowy odpowiada za działania finansowe i bankowe, w tym analizowanie i opiniowanie umów finansowych, negocjowanie umów kredytowych itp. Jego zadaniem jest też skrupulatne zbieranie danych dotyczących planów finansowych i sprawozdawanie ich przełożonym. Oprócz tego udziela on pomocy podczas przygotowywania budżetu różnym działom firmy, a także bierze udział w tworzeniu ważnych raportów;

●       dokonywanie różnego typu analiz finansowych – specjalista ds. controllingu zajmuje się analizowaniem planów finansowych oraz doradza w kwestiach zarządzania majątkiem i realizowania biznesplanu. Ponadto ocenia ryzyko inwestycji, opierając się przy tym na różnych danych, m.in. statystycznych;

●       zapewnianie przestrzegania przepisów – kontroler finansowy sprawdza, czy przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami branżowymi, co pozwala na uniknięcie kar. Nadzoruje m.in. odprowadzanie przez przedsiębiorstwo należnych podatków.

To najbardziej ogólny zakres obowiązków kontrolera finansowego. Konkretne zadania wykonywane na stanowisku będą bardziej szczegółowe. Należy też pamiętać, że choć zazwyczaj są podobne, ich charakter zależy w pewnej mierze od wielkości firmy. W mniejszych przedsiębiorstwach taki specjalista może bezpośrednio zarządzać kwestiami finansowymi danego podmiotu, a nawet wykonywać obowiązki należące do kierownika finansowego. Z kolei w dużych organizacjach zakres zadań uwarunkowany jest strukturą działu księgowego i finansowego. Specjalista ds. controllingu może zarówno zarządzać finansami, jak i nadzorować działanie księgowości. Bez względu na konkretny zakres obowiązków praca kontrolera finansowego zawsze wymaga silnie rozwiniętych umiejętności analitycznych i specjalistycznej wiedzy.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda codzienna praca kontrolera finansowego?

Charakter pracy kontrolera finansowego zależy od sektora, w którym działa zatrudniające go przedsiębiorstwo. Wykonuje on swoje codzienne obowiązki w pomieszczeniach biurowych. Często ma własne, wydzielone biuro, w którym przygotowuje analizy, raporty, sprawozdania itp. Ważnym elementem jego pracy jest także uczestnictwo w różnego typu spotkaniach, co wymaga od odpowiedniej prezencji i dostosowania się do zasad wynikających z dress code’u. Specjalista ds. controllingu współpracuje zarówno z klientami i kontrahentami, jak i z pracownikami innych działów swojej firmy. W zależności od miejsca zatrudnienia może utrzymywać kontakt m.in. z księgowymi, audytorami, managerami ds. marketingu, analitykami finansowymi, dyrektorami ds. finansów, kierownikami finansowymi, project managerami, kosztorysantami, pośrednikami hipotecznym czy autorami grantów.

Kontroler finansowy zazwyczaj wypełnia swoje zadania zawodowe stacjonarnie. Coraz częściej jednak można spotkać się z możliwością wykonywania przynajmniej części obowiązków w trybie zdalnym.

Na stanowisku kontrolera finansowego niekiedy trzeba liczyć się z podróżami służbowymi związanymi z uczestnictwem w spotkaniach lub konferencjach. W przypadku współpracy z międzynarodowymi korporacjami, które mają oddziały w różnych częściach świata, czasami mogą być też konieczne wyjazdy zagraniczne.

Przeczytaj również: Emerytura po 10 latach pracy – ile wynosi w Polsce i w innych krajach?

Warunki zatrudnienia kontrolera finansowego

Kontroler finansowy może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to zarówno całego, jak i części etatu. Takie rozwiązanie daje większe poczucie stabilności i pozwala skorzystać z wszystkich praw pracowniczych, takich jak m.in. płatne urlopy, dodatki za nadgodziny, różnego typu świadczenia itp. Warto także wiedzieć, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wiąże się z różnymi ograniczeniami i zasadami, które mogą być korzystne dla pracownika.

Innym typem umowy, na podstawie której kontroler finansowy może wykonywać swoje obowiązki zawodowe, jest umowa zlecenie. Daje mu ona większą elastyczność i swobodę. Typowe rozwiązanie stanowi także współpraca w ramach kontraktu B2B. Kontroler finansowy musi wówczas prowadzić własną działalność gospodarczą.

Organizacja czasu pracy kontrolera finansowego zależy od konkretnej firmy. Zazwyczaj specjalista wykonuje swoje obowiązki przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Najczęściej obowiązują go standardowe godziny pracy, a więc 8.00–16.00, 9.00–17.00 lub 10.00–18.00. Czasami konieczne są jednak nadgodziny.

Gdzie może pracować kontroler finansowy?

Zawód kontrolera finansowego ma dość silną pozycję na rynku pracy. Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez wiele firm działających w rozmaitych branżach. Zatrudnienie można zdobyć zarówno w mniejszych, jak i w większych podmiotach. Oferują je m.in. przedsiębiorstwa z sektora finansowego, firmy produkcyjne, usługowe, handlowe i technologiczne, sieci handlowe, biura rachunkowe, organizacje non-profit oraz podmioty doradcze. Oprócz tego praca dostępna jest w sektorze finansów publicznych. Można więc pracować np. w urzędzie skarbowym, Komisji Nadzoru Finansowego, a nawet w Ministerstwie Finansów. Ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza dla bardzo doświadczonych pracowników, stanowi też założenie własnej firmy wyspecjalizowanej w świadczeniu usług finansowych, rachunkowych, doradczych lub szkoleniowych.

Ścieżka kariery kontrolera finansowego

Wykonywanie pracy kontrolera finansowego potrafi przynosić dużo satysfakcji. Istnieje też szansa na to, aby rozwijać się na tym stanowisku. Początkowo możliwe jest przejście przez poszczególne stopnie standardowej hierarchii korporacyjnej. Najpierw obejmuje się więc stanowisko młodszego kontrolera finansowego, następnie samodzielnego specjalisty, a na końcu seniora.

To jednak nie koniec możliwości. Aby dalej się rozwijać, należy brać udział w kursach i szkoleniach oraz zdobywać certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Z czasem, dzięki doświadczeniu i wiedzy, można otrzymać awans na posadę kierownika działu controllingu. Kolejnym szczeblem kariery jest stanowisko dyrektora finansowego. Najlepsi mogą też starać się o zostanie członkiem rady nadzorczej w spółce.

2

ile zarabia kontroler finansowy?

Zarobki kontrolera finansowego uzależnione są m.in. od sektora, w którym działa dane przedsiębiorstwo, jego wielkości czy wreszcie regionu, w którym się znajduje. Znaczenie ma też doświadczenie, staż pracy i poziom stanowiska konkretnego specjalisty. Zgodnie z dostępnymi danymi mediana zarobków kontrolerów finansowych prezentuje się następująco:

●       młodszy kontroler finansowy otrzymuje 5950 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani 7240 zł brutto i więcej);

●       samodzielny kontroler finansowy dostaje 8510 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani od 10520 zł brutto lub więcej);

●       starszy kontroler finansowy może liczyć na 10850 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani od 13200 zł brutto w górę).*

Zarobki kontrolera finansowego są więc bardzo dobre. Już posada juniorska może zapewnić satysfakcjonującą pensję.

* Wszystkie dane pochodzą ze stycznia 2022 roku, z serwisu wynagrodzenia.pl.

Jakie benefity pozapłacowe otrzymuje kontroler finansowy?

Kontroler finansowy może zazwyczaj liczyć na dodatki do pensji w postaci benefitów pozapłacowych. Do najpopularniejszych bonusów należy prywatna opieka medyczna, karnety na siłownię i do klubów fitness oraz możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Firmy często oferują też dofinansowanie szkoleń pozwalających na podwyższanie kompetencji zawodowych.

3

jak zostać kontrolerem finansowym?

Zawód kontrolera finansowego wyróżnia się złożonością i koniecznością zadbania o wiele różnorodnych obowiązków wymagających specjalistycznej wiedzy. Z tego względu nie jest to praca dla studentów, świeżo upieczonych absolwentów ani innych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy.

Aby zostać kontrolerem finansowym, najlepiej ukończyć studia wyższe na kierunku finanse i rachunkowość, ekonomia lub pokrewnym. Pozwoli to na zdobycie ważnej wiedzy z zakresu koncepcji finansowych umożliwiających późniejsze kontrolowanie i zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. Co do zasady wystarczy ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie tytułu licencjata. Mimo to osoby z dyplomem studiów II stopnia i tytułem magistra mogą mieć większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Mile widziane są też różnego typu certyfikaty, np. ACCA, CIMA.

Równie ważne jest wcześniejsze, kilkuletnie doświadczenie zawodowe w branży, które pozwoliło na zdobycie ważnych umiejętności praktycznych. Kontrolerami finansowymi zostają zazwyczaj osoby, które wcześniej pracowały jako księgowi, analitycy finansowi, audytorzy itp.

Większość pracodawców oczekuje bardzo dobrej znajomości języka obcego. Mile widziane jest również prawo jazdy kat. B, które ułatwia dojeżdżanie na ważne spotkania.

Zobacz także: Jak się przebranżowić w wieku 30, 40 lub 50 lat? Sprawdzone porady

Czym powinien wyróżniać się kontroler finansowy?

Kontroler finansowy, poza zdobyciem odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, powinien wyróżniać się konkretnymi kompetencjami. Kluczowe są:

●       umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera – wymagana jest praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, w tym pakietu Office, narzędzi do tworzenia baz danych itp. Są one niezbędne w procesie gromadzenia i analizowania ważnych informacji związanych z finansami firmy;

●       zdolności komunikacyjne – specjalista ds. controllingu musi łatwo nawiązywać kontakty z innymi, a także klarownie formułować myśli w mowie i w piśmie. Na co dzień kontaktuje się z przełożonymi, współpracownikami, klientami itp., dlatego musi umieć odpowiednio wyjaśnić im nawet skomplikowane kwestie;

●       umiejętności analityczne – analizowanie danych księgowych i informacji związanych z finansami to sedno pracy kontrolera finansowego, dlatego zdolności w tym zakresie są niezbędne do poprawnego wykonywania tego zawodu i podejmowania odpowiednich decyzji;

●       charyzma, umiejętność zarządzania i predyspozycje przywódcze – kontroler finansowy powinien być dobrym liderem. Należy do niego zarządzanie ludźmi, dlatego musi umieć odpowiednio ich motywować, delegować im zadania i wspierać, być otwartym na ich sugestie oraz rozwiązywać pojawiające się problemy.

Dobry kontroler finansowy wyróżnia się ponadto dużą cierpliwością, skrupulatnością i odpornością na stres. Powinien być także nastawiony na osiąganie celów oraz terminowy, samodzielny i dobrze zorganizowany.

4

czym powinien wyróżniać się kontroler finansowy?

Kontroler finansowy, poza zdobyciem odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, powinien wyróżniać się konkretnymi kompetencjami. Kluczowe są:

●       umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera – wymagana jest praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, w tym pakietu Office, narzędzi do tworzenia baz danych itp. Są one niezbędne w procesie gromadzenia i analizowania ważnych informacji związanych z finansami firmy;

●       zdolności komunikacyjne – specjalista ds. controllingu musi łatwo nawiązywać kontakty z innymi, a także klarownie formułować myśli w mowie i w piśmie. Na co dzień kontaktuje się z przełożonymi, współpracownikami, klientami itp., dlatego musi umieć odpowiednio wyjaśnić im nawet skomplikowane kwestie;

●       umiejętności analityczne – analizowanie danych księgowych i informacji związanych z finansami to sedno pracy kontrolera finansowego, dlatego zdolności w tym zakresie są niezbędne do poprawnego wykonywania tego zawodu i podejmowania odpowiednich decyzji;

●       charyzma, umiejętność zarządzania i predyspozycje przywódcze – kontroler finansowy powinien być dobrym liderem. Należy do niego zarządzanie ludźmi, dlatego musi umieć odpowiednio ich motywować, delegować im zadania i wspierać, być otwartym na ich sugestie oraz rozwiązywać pojawiające się problemy.

Dobry kontroler finansowy wyróżnia się ponadto dużą cierpliwością, skrupulatnością i odpornością na stres. Powinien być także nastawiony na osiąganie celów oraz terminowy, samodzielny i dobrze zorganizowany.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.