kim jest operator produkcji?

 

Praca na produkcji kojarzy się zazwyczaj z profesjami niższego szczebla. W praktyce jednak wiele stanowisk oferuje ciekawe możliwości zawodowe, w tym rozwój, stabilne zatrudnienie i niezłe zarobki wraz z pozafinansowymi dodatkami. Jednym z nich jest operator produkcji. Aby objąć taką posadę, trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Warto wiedzieć, jak się do tego zabrać, ponieważ zawód operatora produkcji jest poszukiwany przez wielu pracodawców i daje dobre perspektywy na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Operator produkcji należy oczywiście do pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym. Jest wykwalifikowanym specjalistą, który posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje techniczne pozwalające mu na efektywne i bezpieczne wykonywanie codziennych zadań zawodowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ustawianie, obsługiwanie oraz dbanie o urządzenia i maszyny wykorzystywane przez daną firmę do pracy na hali produkcyjnej.

W praktyce operator produkcji może zajmować się obsługą różnorodnych sprzętów. Bardzo często jego praca sprowadza się do nadzorowania funkcjonowania zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Oprócz tego operator produkcji może spełniać się w roli ustawiacza maszyn, a także pracownika odpowiedzialnego za urządzenia do obróbki plastycznej, cieplnej lub mechanicznej (np. obsługiwanie frezarek, giętarek, tokarek, szlifierek, w tym sprzętu CNC) albo sprzęt o charakterze dźwigowo-transportowym. Konkretny obszar, którym zajmuje się operator produkcji, zależy oczywiście od jego kwalifikacji oraz tego, czego wymaga od niego dana firma.

Warto przy tym pamiętać, że operator produkcji stoi wyżej w hierarchii zawodowej od zwykłego pracownika przedsiębiorstwa produkcyjnego, który zajmuje się wykładaniem towarów na taśmę, ich etykietowaniem czy pakowaniem. Osoba obejmująca takie stanowisko ma większe doświadczenie i odznacza się szerszą wiedzą na temat maszyn i urządzeń niż szeregowi członkowie personelu wykonujący obowiązki na halach produkcyjnych.

sprawdź oferty pracy
1

jakie są podstawowe obowiązki operatora produkcji?

Operator produkcji w codziennej pracy ma przed sobą wiele zróżnicowanych wyzwań. Jego szczegółowy zakres obowiązków zależy od tego, jakie maszyny lub urządzenia obsługuje. Warto jednak pamiętać, że pewne zadania zawodowe mają dość uniwersalny charakter dla przedstawicieli tego zawodu bez względu na to, w czym konkretnie się specjalizują. Do najważniejszych i najczęściej spotykanych obowiązków służbowych operatora produkcji należą m.in.:

  • organizowanie czynności związanych z obsługiwaniem urządzeń, maszyn i sprzętu,
  • wykonywanie codziennych działań zawodowych w zgodzie z obowiązującymi regulacjami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej i wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie,
  • dbałość o realizację zadań o charakterze produkcyjnym związanych z obsługą maszyn i urządzeń,
  • modyfikowanie ustawień maszyn i urządzeń w celu uzyskania jak najlepszej wydajności,
  • systematyczne kontrolowanie postępów związanych z wykonywaniem zadań produkcyjnych wraz z nadzorem nad ich jakością oraz terminowością,
  • monitorowanie wartości, które wskazuje sprzęt pomiarowo-kontrolny, automatyczny lub produkcyjny i sprawdzanie, czy są one zgodne z obowiązującymi normami,
  • dokonywanie podstawowych przeglądów maszyn, z którymi pracuje operator produkcji i zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i nieprawidłowości pracownikom odpowiedzialnym za serwisowanie sprzętu,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej,
  • współpracowanie z innymi pracownikami i działami (np. zespołami magazynierów, a także specjalistami zajmującymi się konstrukcją, planowaniem, technologiami czy utrzymaniem ruchu).

Jak widać, operator produkcji ma złożone obowiązki. Osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w zawodzie, mają ich zazwyczaj nieco mniej – ich liczba i zakres odpowiedzialności rośnie w miarę zdobywania doświadczenia.

Sprawdź aktualne oferty pracy w kategorii Operator produkcji

Please use these images in the context of inclusion projects
Please use these images in the context of inclusion projects
2

jak wygląda praca jako operator produkcji?

Operator produkcji wykonuje swoje codzienne obowiązki w zamkniętym pomieszczeniu. Zazwyczaj jest to hala produkcyjna działająca przy danej firmie. Taki specjalista może pracować sam lub w większym zespole. Wszystko zależy od jego konkretnych obowiązków, a także struktury organizacyjnej konkretnego przedsiębiorstwa.

W codziennej pracy operator produkcji ma oczywiście stały kontakt z maszynami. Bardzo często obsługuje je na stojąco, przyjmując niekiedy lekko pochyloną pozycję. Musi zatem pamiętać o odpowiedniej ergonomii stanowiska pracy, aby wykonywanie zadań nie było niewygodne czy niekomfortowe. Jako że zawód operatora produkcji ogółem jest związany z wysiłkiem fizycznym, wykonujące go osoby powinny mieć dobrą kondycję.

Warto przy tym dodać, że miejsce, w którym pracuje operator produkcji, musi być odpowiednio dostosowane do zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych. Ważna jest m.in. dobra wentylacja pomieszczenia, w którym pracownik wykonuje swoje obowiązki, a także odpowiednie oświetlenie (często zarówno światłem dziennym, jak i sztucznym).

Przeczytaj również: Szkolenie BHP – jak wygląda i kiedy trzeba je odbyć?

3

ile zarabia operator produkcji?

Operator produkcji jest cenionym pracownikiem, dlatego w wielu firmach znajdzie pracę gwarantującą satysfakcjonujące warunki płacy. Wynagrodzenie zależy jednak od tego, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony, a także jaka jest jego wielkość i przedmiot działalności oraz liczba pracujących w nim ludzi. Wpływ na wysokość pensji mają także inne czynniki. Znaczenie ma oczywiście doświadczenie i umiejętności danego operatora produkcji, a także to, jakie maszyny i urządzenia obsługuje.

Według dostępnych danych dotyczących wynagrodzeń w tym obszarze rynkowa mediana pensji na stanowisku operatora produkcji wynosi 4200 zł brutto miesięcznie. Początkujący pracownicy mogą jednak zarobić mniej, natomiast doświadczeni fachowcy obejmujący posadę starszego operatora produkcji więcej. Najlepiej opłacani mają szansę otrzymać wynagrodzenie w wysokości 5110 zł brutto i więcej. Jeżeli w przyszłości awansują na stanowisko kierownika produkcji, ich pensja znacząco wzrośnie. W takim przypadku rynkowa mediana wynosi bowiem aż 8390 zł brutto.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

jak zostać operatorem produkcji?

Operator produkcji musi odznaczać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami twardymi. Może zdobyć je w procesie edukacji. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy oczekują zazwyczaj zdobycia minimum wykształcenia średniego technicznego. Przyszli operatorzy produkcji mogą zatem kształcić się w szkołach zawodowych (inaczej branżowych) oraz technikach. Mogą także ukończyć studium policealne. Co ważne, szkoła średnia przygotowująca do wykonywania zawodu operatora produkcji powinna przekazywać wiedzę z takich obszarów, jak automatyka, robotyzacja, mechatronika lub informatyka.

U operatorów produkcji mile widziane jest też oczywiście wykształcenie wyższe na kierunku inżynierskim. W wielu przypadkach nie stanowi ono jednak warunku koniecznego. Pracownicy w tej branży mogą także zdobywać przydatne kompetencje poprzez udział w kursach zawodowych.

Warto przy tym pamiętać, że poza znajomością budowy i obsługi konkretnych maszyn operator produkcji powinien wykazywać się umiejętnością czytania rysunków technicznych. Ważna jest też często obsługa komputera. W zależności od charakteru danej firmy wśród wymagań mogą też znaleźć się prawo jazdy kat. B, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych czy konkretne uprawnienia UDT (np. na wózki widłowe). Wielu pracodawców oczekuje też wcześniejszego doświadczenia w pracy na produkcji, jednak niektórzy są otwarci także na osoby, które wcześniej nie pracowały w tej branży.

Sprawdź, jak uzyskać uprawnienia na wózek widłowy i dlaczego warto to zrobić

thank you for subscribing to your personalised job alerts.