czym jest rekrutacja?

 

W firmach o złożonej strukturze organizacyjnej pracuje wielu pracowników. Aby zatrudnić osoby o odpowiedniej wiedzy i kompetencjach, każde profesjonalne przedsiębiorstwo musi przeprowadzać stosowne procesy rekrutacyjne. Zajmują się tym odpowiedni fachowcy, którzy są najczęściej członkami oddzielnego działu HR. Tacy specjaliści ds. rekrutacji odpowiadają za szereg zadań związanych m.in. z oceną kwalifikacji kandydatów do pracy. Ich codzienne obowiązki są odpowiedzialne, ponieważ wpływają na działanie całej organizacji, dlatego też wymaga się od nich konkretnych umiejętności i predyspozycji.

Na początek warto dowiedzieć się, czym w zasadzie jest rekrutacja. W świecie rynku pracy mianem tym nazywa się rodzaj naboru nowych osób, które są zainteresowane objęciem posady w danym przedsiębiorstwie. Polega on na pozyskiwaniu przez firmę odpowiedniej liczby kandydatów w taki sposób, aby później można było przeprowadzić efektywną selekcję ich zgłoszeń. Na proces ten składa się kilka ważnych elementów. Są to przede wszystkim: przeanalizowanie potrzeb przedsiębiorstwa pod względem liczby i jakości zatrudnianego personelu, zaplanowanie rekrutacji, przygotowanie atrakcyjnej oferty zatrudnienia, ocena przesłanych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych, zweryfikowanie umiejętności i wiedzy potencjalnych pracowników oraz decyzja o zatrudnieniu danych osób.

Rekrutacja jest zatem bardzo kompleksowym procesem. Wiąże się przy tym bezpośrednio z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W większych firmach odpowiadają za nią pracownicy zatrudnieni w dziale HR, którzy mają odpowiednie kompetencje do przeprowadzania naboru nowych podwładnych.

Przeczytaj również: Jak wygląda rekrutacja pracowników online?

sprawdź oferty pracy
1

kim jest specjalista ds. rekrutacji?

Specjalista ds. rekrutacji zajmuje się całokształtem zadań dotyczących procesów naboru nowych pracowników do pracy. Nazywany bywa także po prostu rekruterem, a niekiedy również headhunterem. Jego praca związana jest z tzw. HR-em miękkim.

Podstawowym zadaniem specjalisty do spraw rekrutacji jest prawidłowe dobranie kandydatów do określonych stanowisk pracy w danej firmie. Musi więc on weryfikować, czy kompetencje i predyspozycje potencjalnych pracowników odpowiadają wymaganiom przedsiębiorstwa oraz, czy osoby starające się o zdobycie posady dobrze wpisują się w kulturę organizacyjną stworzoną przez pracodawcę. Oprócz tego w trakcie swojej oceny rekruter powinien brać pod uwagę strategię związaną z zarządzaniem zasobami kadrowymi stosowaną przez konkretną organizację. Wykwalifikowany specjalista ds. rekrutacji musi zatem zarówno dobrze znać specyfikę przedsiębiorstwa i oferowanych przez niego stanowisk, jak i umieć pozyskiwać niezbędne dane na temat aplikujących kandydatów. Oczekuje się też od niego wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi i trendami panującymi na rynku zatrudnienia.

Man and women having a meeting
Man and women having a meeting
2

jak wygląda praca jako specjalista ds. rekrutacji?

Specjalista do spraw rekrutacji najczęściej wykonuje swoje codzienne obowiązki w biurze zlokalizowanym w siedzibie firmy, w której jest zatrudniony. Zazwyczaj jest członkiem większego zespołu, wraz z którym tworzy dział personalny. W codziennej pracy kontaktuje się więc z innymi specjalistami ds. HR. Często pozostaje też w ścisłej współpracy z pracownikami innych działów – zależy to od tego, do którego z nich przeprowadzana jest rekrutacja.

Choć w tym zawodzie najczęściej obowiązki zawodowe wykonuje się w formie stacjonarnej, pewną popularność zyskuje też praca zdalna jako specjalista ds. rekrutacji. Wynika to ze zmieniających się trendów na rynku zatrudnienia i tego, że niektóre firmy przestawiają się na model albo pracy wykonywanej całkowicie online, albo przynajmniej hybrydowo. Wówczas również rozmowy kwalifikacyjne są przeprowadzane za pośrednictwem narzędzi internetowych. Takie rozwiązanie nie jest jednak jeszcze powszechne – w większości firm preferuje się bezpośrednie kontakty.

Bez względu na miejsce pracy specjalisty ds. rekrutacji zawsze musi on współpracować z ludźmi. Pełni też funkcję reprezentacyjną – jest twarzą całego przedsiębiorstwa. Z tego względu wymaga się od niego nie tylko odpowiednich kwalifikacji, lecz także schludnego wyglądu i formalnego stroju.

3

ile zarabia specjalista ds. rekrutacji?

Zawód specjalisty ds. rekrutacji pracowników może być dochodowym zajęciem. Wysokość miesięcznych zarobków zależy jednak zarówno od samego pracownika, konkretnego stanowiska pracy, firmy, w której jest zatrudniony, jak i całkowitego pakietu wynagrodzenia, w skład którego wchodzi nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale również premia czy inne świadczenia pieniężne. 

Pensja uwarunkowana jest więc doświadczeniem i kwalifikacjami danego specjalisty (m.in. staż pracy, znajomość języków obcych, wykształcenie czy dodatkowo realizowane kursy i szkolenia), zakresem obowiązków oraz odpowiedzialności na danym stanowisku pracy, a także chociażby branżą, wielkością i miejscem znajdowania się danego przedsiębiorstwa czy też polityką płacową danej organizacji.

Według portalu wynagrodzenia.pl, mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego (wynagrodzenie podstawowe, dodatki płacowe oraz premie) deklarowanego przez użytkowników tego portalu, z podziałem na stopień stanowiska, kształtuje się następująco: 

  • młodszy specjalista ds. rekrutacji – miesięczne zarobki na poziomie 4240 zł brutto,
  • samodzielny specjalista ds. rekrutacji – pensja około 5450 zł brutto na miesiąc,
  • starszy specjalista ds. rekrutacji – wynagrodzenie rzędu 7040 zł brutto miesięcznie.

Profesja ta może być więc naprawdę opłacalna.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane na stronie wynagrodzenia.pl na dzień 30.05.2022 

Portal kalkuluje medianę wynagrodzeń bazując na grupie ok. 1000 (w przypadku tego stanowiska) respondentów, którzy dobrowolnie deklarują wysokość swojego wynagrodzenia na tym stanowisku. Mediana oznacza tutaj, że połowa badanych deklaruje, że zarabia poniżej podanej mediany, a połowa powyżej tej wartości.

 

4

jak zostać specjalistą ds. rekrutacji?

Nie ma odgórnie ustalonej, formalnej drogi do wykonywania zawodu specjalisty ds. rekrutacji. Najczęściej jednak firmy mają sprecyzowane oczekiwania. Przede wszystkim chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem wyższym, umiejętnościami zdobytymi na studiach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, socjologii, marketingu lub ekonomii. Mile widziane jest też oczywiście ukończenie studiów podyplomowych z obszaru HR-u.

Firmy poszukują też osób przynajmniej z minimalnym doświadczeniem związanym z rekrutacjami. Alternatywą jest czasami wcześniejsza praca w dziale obsługi klienta. Ważne są też oczywiście konkretne umiejętności i kompetencje.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.