Ofert pracy wakacyjnie nie brakuje, szczególnie w miejscowościach turystycznych i sektorach, w których lato jest okresem wzrostu zapotrzebowania na towary i usług. Jednak chętnych na taką dorywczą pracę wcale nie ma wielu, pomimo często atrakcyjnego wynagrodzenia. Zaledwie 19% uczestników najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy deklaruje, że w te wakacje podejmie się dodatkowej pracy.

poznaj więcej wyników badania »

Najczęściej twierdzą tak mieszkańcy wschodnich regionów Polski – tam nawet co czwarty respondent podejmie się pracy wakacyjnej. Takie wzmożone zainteresowanie pracą w lecie może mieć związek z rolniczym charakterem części województw wschodu kraju. Zresztą mieszkańcy wsi w granicach aglomeracji najczęściej planują dorobić w wakacje (31%).

praca-wakacyjna.png
praca-wakacyjna.png

Wakacyjnym zatrudnieniem częściej zainteresowani są pracownicy, których z dotychczasowym pracodawcą nie łączą stałe umowy, czyli osoby zatrudnione na czas określony (25%) lub w oparciu o umowy cywilno-prawne (4wakacyjn3%). W lecie pracować zamierzają część mężczyźni (21%) niż kobiety, głównie osoby młode do 29 roku życia (40% - nawet 8 razy częściej niż najstarsi respondenci) oraz absolwenci szkół podstawowych (26%) lub średnich (22%).

praca w wakacje najbardziej interesuje pracowników handlu

Wakacyjna praca najbardziej kusi kasjerów, sprzedawców i pracowników obsługi klienta (36%), inżynierów (34%) oraz robotników niewykwalifikowanych (30%). Rozważają ją przede wszystkim zatrudnienie obecnie w hotelarstwie i gastronomii (32%), handlu (29%) oraz finansach i ubezpieczeniach (22%).

Aż 56% respondentów, którzy planują wakacyjną pracę, zamierza u obecnego pracodawcy wziąć bezpłatny urlop, 22% zrezygnuje z dotychczasowej pracy, 11% będzie pracować w weekendy lub popołudniami, a 5% w trakcie płatnego urlopu.

64% uczestników badania, którzy mają na oku wakacyjną pracę, poszuka jej w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast 19% wyjedzie w inne rejony Polski – 62% z tej grupy poszuka zatrudnienie w nadmorskich lub górskich kurortach czy nad jeziorami, a 52% wróci na ten czas do rodzinnej miejscowości.

częściej praca w kraju niż za granicą

15% spośród wszystkich planujących pracę w lecie wyjedzie za granicę. Najpopularniejszymi kierunkami będą Holandia, Niemcy, Wielka Brytania i Szwajcaria.

Co piąty respondent, który zamierza szukać w wakacje dodatkowej pracy, będzie zbierał owoce lub warzywa, 10% zamierza pracować jako sprzedawca, a 8% podejmie się pracy fizycznej.

pobierz raport z badania monitor rynku pracy »

Więcej o pozostałych wynikach najnowszej edycji badania przeczytać można w naszej informacji prasowej »