White collar to pojęcie oznaczające w języku polskim biały kołnierzyk. Termin ten znany jest w środowisku socjologicznym od lat pięćdziesiątych XX wieku, jednak został rozpropagowany około 60 lat później, dzięki serialowi „Białe kołnierzyki”.

Etymologia pojęcia „white collars” związana jest z wizerunkiem osób wykonujących prace biurowe. Osoby na takich stanowiskach nosiły zwykle (w niektórych miejscach nadal noszą) białe, eleganckie koszule z kołnierzykami. Współcześnie uznaje się, że białe kołnierzyki to osoby pracujące umysłowo, zajmujące średnie lub wysokie stanowiska i cieszące się uznaniem w społeczeństwie. Warto jednak zaznaczyć, że pojęcie to odnosi się także do terminu „white collar crime”. 

przeczytaj też: w jaki sposób można zadbać o efektywne zarządzanie projektami?

Kim są białe kołnierzyki i co ich wyróżnia?

Białe kołnierzyki to osoby wykonujące prace biurowe i umysłowe, np. lekarze, pracownicy banków, prawnicy, naukowcy, urzędnicy państwowi. Najczęściej termin białe kołnierzyki jest utożsamiany z pracownikami zatrudnionymi w sektorze publicznym, chociaż współcześnie to określenie odnosi się także do sektora prywatnego. Zdaniem zdecydowanej większości socjologów i specjalistów do spraw zarządzania do grupy białych kołnierzyków nie można zaliczyć przedstawicieli wolnych zawodów ani przedsiębiorców. Warto tu wyróżnić trzy inne grupy:

  • niebieskie kołnierzyki – osoby wykonujące prace fizyczne, np. w budownictwie lub górnictwie. Ta nazwa związana jest z kolorem ubrań roboczych pracowników fizycznych w Stanach Zjednoczonych. Noszą oni takie ubrania, ponieważ na niebieskim stroju nie widać zabrudzeń;
  • różowe kołnierzyki, czyli pracownicy, którzy wykonują pracę umysłową, ale bez większego wysiłku – przykładem są sekretarki, kwiaciarki, pielęgniarki, a więc głównie zawody sfeminizowane;
  • zielone kołnierzyki – osoby, które wykonują prace związane w sposób bezpośredni lub pośredni z ekologią, np. w gospodarce odpadami lub w odnawialnych źródłach energii. 

przeczytaj też: praca w handlu – jak zostać przedstawicielem handlowym?

White collars to grupa, która wyróżnia się na tle pozostałych tym, że tworzą ją osoby na wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach. Zgodnie z podejściem socjologów to właśnie białe kołnierzyki otrzymują wysokie wynagrodzenie, mają prestiżową pracę i duży zakres władzy, a także wzbudzają szacunek społeczny. Warto zaznaczyć, że współcześnie wielu pracowników biurowych na stanowiskach szeregowych zarabia w Polsce minimalną lub średnią krajową, wynagrodzenie może więc być niższe niż w przypadku tzw. niebieskich kołnierzyków. W nomenklaturze anglojęzycznej white collars zarabiają dużo, dobrze się ubierają i mają spore możliwości zawodowe. Do tej grupy zalicza się zwykle osoby z klasy średniej, pracujące w ramach umowy o pracę i o stabilnym zatrudnieniu oraz średnim lub przekraczającym średnią krajową wynagrodzeniu. Uznaje się także, że ci pracownicy mają zwykle wyższe wykształcenie oraz duże możliwości rozwoju zawodowego. 

Czym jest white collar crime?

White collar crime to pojęcie interesujące głównie z psychologicznego punktu widzenia. Edwin Sutherland opisał to zjawisko, gdy zauważył, że to właśnie osoby o wysokim statusie majątkowo-społecznym dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw. Ukrywają się one za białymi kołnierzykami, a w rzeczywistości są sprytne i skoncentrowane na osiągnięciu jak najlepszej pozycji i wysokich dochodów, nawet uciekając się do oszustwa, np. korupcji. White collars najczęściej popełniają przestępstwa w zakresie gospodarki i finansów, a ich działania są trudne do wykrycia. 

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy