kto to jest recepcjonista?

 

Praca recepcjonisty w dużej mierze opiera się na kontaktowaniu się z ludźmi, dlatego wymaga odznaczania się bardzo dobrymi umiejętnościami interpersonalnymi. W praktyce jest to stanowisko bardzo wielozadaniowe, ponieważ zajmujące je osoby w codziennej pracy stają przed różnorodnymi zadaniami. Na pewno nie grozi im rutyna ani nuda. Tego typu pracownicy są potrzebni w wielu firmach i punktach usługowych, dlatego mają dość dobrą pozycję zawodową. Warto więc wiedzieć, jak zostać recepcjonistą i na czym polega taka praca.

Recepcjonista to jeden z zawodów o charakterze biurowym. W przeszłości nazywany był także portierem. Profesja ta jest wpisana do klasyfikacji zawodów i specjalności – oznaczono ją tam kodem 422602.

Pracownicy zatrudnieni jako recepcjoniści stanowią wsparcie administracyjne biura. Do ich głównych zadań należy przyjmowanie, witanie oraz kompleksowa obsługa klientów i gości danej firmy. Są zatem pierwszymi osobami, z którymi stykają się ludzie przychodzący do danego przedsiębiorstwa. Z tego względu zawód recepcjonisty ma ściśle reprezentacyjny charakter. To od niego zależy bowiem, jakie pierwsze wrażenie z kontaktu z daną firmą wyniosą jej klienci. Recepcjonista odpowiada więc za kreowanie dobrego wizerunku podmiotu, w którym pracuje, oraz budowanie pozytywnych relacji z jego odbiorcami.

Profesja recepcjonisty jest bardzo złożona i wymaga sporej dozy wielozadaniowości. Bezpośrednie kontakty z ludźmi stanowią jej rdzeń, jednak osoba na takim stanowisku ma przed sobą o wiele więcej obowiązków. Odpowiada m.in. za obsługiwanie centrali telefonicznej czy prawidłowy obieg dokumentów. Jest więc bardzo ważną osobą w przedsiębiorstwie, bez względu na profil jego działalności.

Przeczytaj również: Administracja biurowa – podstawowe informacje. Jak wygląda zawód pracownika biurowego?

aktualne oferty pracy
1

jakie mogą być obowiązki recepcjonisty?

Zakres obowiązków recepcjonisty jest duży. Zależy on jednak od tego, w jakiej firmie zatrudniony jest dany pracownik. Tym samym recepcjonista w hotelu będzie miał przed sobą nieco inne wyzwania niż osoba obsługująca recepcję w firmie. Ten pierwszy odpowiada przede wszystkim za komunikację telefoniczną i bezpośrednią z gośćmi. Zajmuje się ich meldowaniem, przydzielaniem im pokoi, przyjmowaniem rezerwacji oraz reklamacji, finalizacją transakcji oraz różnymi zagadnieniami związanymi z ich pobytem w hotelu.

Z kolei recepcjonista w przedsiębiorstwie będzie miał przed sobą zazwyczaj nieco bardziej złożone obowiązki. Ich zakres zależy m.in. od poziomu doświadczenia i stażu pracy konkretnej osoby. Warto jednak poznać najważniejsze wyzwania zawodowe, z którymi często mierzą się przedstawiciele tej profesji. Recepcjoniści mogą odpowiadać m.in. za:

 • bieżące obsługiwanie recepcji (w tym klientów lub gości) według standardów obowiązujących w danym przedsiębiorstwie (in. witanie, udzielanie informacji, przekierowywanie do innych pracowników itp.),
 • rejestrację przybycia gości lub klientów,
 • wydawanie przepustek, kart dostępu albo identyfikatorów dla gości lub klientów,
 • udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym lub reklamowym przeznaczonych dla klientów firmy,
 • kompleksowe obsługiwanie centrali telefonicznej (odbieranie telefonów, wykonywanie połączeń, przekazywanie rozmów),
 • dbałość o obsługę poczty elektronicznej i faksu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji i dbałość o jej odpowiedni obieg,
 • prowadzenie harmonogramu spotkań w firmie,
 • współpracowanie z firmami kurierskimi,
 • koordynację przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • pomoc w organizacji eventów firmowych, konferencji i spotkań biznesowych,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na artykuły biurowe i stałe kontrolowanie ich zapasów,
 • bieżącą współpracę z różnymi działami przedsiębiorstwa,
 • utrzymywanie kontaktów ze specjalistami zajmującymi się technicznym utrzymaniem obiektów,
 • przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • dokonywanie rezerwacji (np. przelotów, pociągów, pokoi, sal itp.),
 • porządek i estetykę w miejscu pracy,
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Oczywiście nie każdy recepcjonista będzie miał wszystkie powyższe obowiązki. Ta lista pokazuje jednak, że zawód ten może obejmować bardzo szeroki zestaw zadań. Stereotyp mówiący, że recepcjoniści odpowiadają głównie za parzenie kawy, jest więc zupełnie nieprawdziwy.

Sprawdź aktualne oferty pracy w kategorii Recepcjonista/ka

recepcjonistka
recepcjonistka
2

jak wygląda praca jako recepcjonistka lub recepcjonista?

Praca jako recepcjonista jest wykonywana w odpowiednio wydzielonej części danego przedsiębiorstwa, hotelu czy biura. Nazywana ona bywa strefą oczekiwania i znajduje się w widocznym miejscu – zazwyczaj przy samym wejściu do danej firmy czy placówki.

Podczas codziennej pracy recepcjonista używa różnego typu narzędzi. Obsługuje przede wszystkim sprzęt biurowy. Korzysta więc m.in. z komputera z odpowiednim oprogramowaniem, faksu, telefonu, drukarki, skanera itp. Czasami obsługuje też kasę fiskalną i terminale płatnicze – dotyczy to zatrudnienia w punktach o charakterze usługowym.

Recepcjoniści ze względu na specyfikę swojego zawodu wykonują codzienne obowiązki w formie stacjonarnej. Profesja ta, mimo że wymaga ciągłych, intensywnych i bezpośrednich kontaktów z ludźmi, wyróżnia się indywidualnym charakterem. Zadania służbowe należy więc wypełniać samodzielnie. Osoby zatrudnione jako recepcjoniści w firmach często podejmują jednak współpracę z innymi pracownikami, np. z działu administracyjnego czy HR.

Warto dodać, że praca w charakterze recepcjonisty może być wykonywana zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Pierwsza opcja najczęściej dotyczy zatrudnienia w firmach czy punktach świadczących różnego typu usługi, druga natomiast spotykana jest zwłaszcza w hotelach.

3

ile zarabia recepcjonistka i recepcjonista?

Praca na stanowisku recepcjonisty kojarzy się z dość przeciętnymi zarobkami. Ich ostateczna wysokość zależy jednak od konkretnej firmy. Wpływa na nią branża, w której funkcjonuje przedsiębiorstwa, a także jego wielkość oraz region, w którym się znajduje. Istotne jest też oczywiście doświadczenie danego pracownika oraz wymiar jego czasu pracy. Warto bowiem pamiętać, że wiele osób wykonuje zawód recepcjonisty w ramach niepełnego etatu.

Dostępne informacje o poziomie wynagrodzeń pokazują jednak rynkową medianą pensji w tym zawodzie. Ile zarabia recepcjonista? Osoba zatrudniona jako młodszy specjalista może liczyć na około 3690 zł brutto miesięcznie. W przypadku odrobinę bardziej doświadczonego pracownika jest to 3800 zł brutto. Zgodnie z danymi najlepiej opłacani specjaliści otrzymują 4400 zł brutto miesięcznie i więcej.

Choć zarobki recepcjonisty nie należą do najwyższych na rynku, podjęcie takiego zawodu to dobre rozwiązanie m.in. dla osób młodych, np. studentów, którzy wkraczają dopiero na rynek pracy. Stanowisko to może także odpowiadać osobom, które chcą zdobyć doświadczenie w pracy biurowej – w przyszłości może okazać się przepustką do o wiele wyższych zarobków.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

jak zostać recepcjonistą?

Aby zdobyć pracę na stanowisku recepcjonisty, nie trzeba spełniać ściśle określonych, formalnych wymogów. Każde przedsiębiorstwo może mieć zatem własne oczekiwania względem kandydatów. Odnośnie wykształcenia, bardzo często wystarczy ukończyć szkołę średnią. Może być to zarówno liceum, jak i technikum. W przypadku pracy jako recepcjonista w hotelu, dobrze aby była to szkoła kierunkowa. Najlepiej zatem jest kształcić się w technikum o profilu hotelarskim.

Mile widziane jest także ukończenie szkoły policealnej kształcącej w kierunku zawodu recepcjonisty lub poznania zagadnień związanych z administracją biurową. Niektórzy pracodawcy mają też większe wymagania. Oczekują wówczas od kandydatów na stanowisku recepcjonisty wykształcenia wyższego. Pożądany jest dyplom studiów na takich kierunkach, jak administracja lub zarządzanie, a w przypadku pracy w hotelu – hotelarstwo lub turystyka i rekreacja. Kluczowe są jednak przede wszystkim określone umiejętności twarde i kompetencje miękkie.

Duży plus stanowi też oczywiście wcześniejsze doświadczenie zawodowe wyniesione, np. z pracy z klientem oraz znajomość branży, w której funkcjonuje konkretna firma. Czasami nie jest to jednak warunkiem koniecznym. Wiele przedsiębiorstw nie skreśla recepcjonistów bez doświadczenia.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.