як ми можемо вас підтримати?

Ви наш співробітник шукаєте детальну інформацію про діяльність, з якою ми можемо вас підтримати?

натисніть тут

  Zarząd Randstad Polska zdecydował, że całość zysków firmy związanych z zatrudnieniem tej grupy, przeznaczona zostanie na pomoc osobom dotkniętym bieżącą sytuacją w ich kraju. To jednak nie całość wsparcia, bowiem dodatkowo Randstad Group przekaże znaczące środki na inicjatywy, które zatrudnionej w ramach akcji społeczności ukraińskiej mają pomóc rozpocząć nowy etap.

  W ramach programu Randstad dla Ukrainy, wspólnie z klientami, którzy zdecydowali się przystąpić do programu, dla każdej osoby zatrudnionej dla takiego klienta przez Randstad i przybyłej do Polski po rozpoczęciu wojny zapewnimy:

 • jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł,
 • wsparcie finansowe w zorganizowaniu opieki nad dziećmi,
 • finansowanie i organizację nauki języka polskiego,
 • finansowanie i pomoc w znalezieniu mieszkania dla pracownika i jego rodziny*,
 • w miarę potrzeb udzielimy pomocy psychologicznej zarówno osobom zatrudnionym w ramach tego przedsięwzięcia, jak i ich rodzinom.

 • Oferowane wsparcie finansowe skierowane jest do osób, które opuściły Ukrainę od 24.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa i rozpoczynają pracę w zespołach Randstad u naszych partnerów biznesowych.

  *za rodzinę pracownika uznajemy – żonę/męża, partnerkę/partnera, dzieci oraz rodziców, których Randstad zakwateruje we wspólnym mieszkaniu.

  Wsparcie będzie udzielane do końca 2022 r. i dłużej, jeśli przyszła ocena sytuacji wykaże taką konieczność.

 • każdy pracownik Randstad zatrudniony przed 24 lutego, który sprowadził lub zamierza sprowadzić do Polski swoją najbliższą rodzinę, otrzyma wsparcie finansowe od Randstad w wysokości 1 000 zł;
 • w miarę możliwości i dostępności mieszkań pomagamy w organizacji zakwaterowania dla rodzin pracowników tymczasowych Randstad, które przyjechały do Polski;
 • zapewniamy też zatrudnienie w Polsce dorosłych członków tych rodzin;
 • udostępniliśmy numer infolinii 22 391 12 11 skierowany do pracowników zatrudnionych - pracujących  u naszych klientów; pod tym numerem telefonu udzielamy informacji o oferowanym przez nas wsparciu oraz dajemy wskazówki, które mogą być potrzebne w przypadku, gdy pracownicy będą chcieli sprowadzić swoje rodziny do Polski; numer został już przekazany pracownikom tymczasowym, ale gdyby trafiały do Państwa bezpośrednio pytania od pracowników zatrudnionych za naszym pośrednictwem, prosimy o przekazywanie im go; infolinia dostępna jest w językach ukraińskim i rosyjskim;
 • uruchomiliśmy dodatkową infolinię 22 391 12 10, za której pomocą nasi pracownicy mogą umówić się na rozmowę z psychologiem w języku ukraińskim lub rosyjskim i uzyskać wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, niepewnością oraz emocjami, jakie mogą im towarzyszyć w tym okresie; z infolinii mogą korzystać wszyscy pracownicy tymczasowi z Ukrainy zatrudnieni za pośrednictwem Randstad;
 • przekazujemy pracownikom tymczasowym dostęp do stale aktualizowanego pakietu najważniejszych informacji na stronie internetowej, które mogą być potrzebne w przypadku, gdy będą chcieli sprowadzić do Polski swoje rodziny;

  Gorąco zachęcamy do wyrażania solidarności z pracownikami z Ukrainy w Państwa firmach. W trudnej sytuacji, z którą się mierzą, bardzo istotne staje się:

 • zapewnienie im stabilności zatrudnienia, np. poprzez przedłużenie łączącej ich z Państwa firmą umowy;
 • otwartość na udzielenie im dodatkowego płatnego urlopu, który pozwoli im na kontakt z rodziną czy załatwienie formalności związanych z organizacją przyjazdu bliskich do Polski.

 • Dla naszych klientów i ich managerów przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie, na którym zaproszeni przez nas eksperci pomagają z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zespołami, w których pracują pracownicy zza wschodniej granicy, zwłaszcza jeśli są to zespoły składające się z różnych narodowości.

  W Randstad jesteśmy otwarci także na Państwa pomysły, które moglibyśmy wspólnie zrealizować, aby okazać wsparcie pracownikom z Ukrainy. Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcielibyście Państwo omówić możliwe działania.


  Na bieżąco monitorujemy też działania podejmowane w związku z tą sytuacją przez nasze władze i jeśli pojawiają się nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatrudnienie pracowników z Ukrainy, będziemy o tym na bieżąco informować.

  Pozostajemy też w gotowości do rozmów z Państwem zarówno w obszarze wyzwań, jakie niesie obecna sytuacja, jak i dalszego wsparcia oraz wspólnych inicjatyw.

chcesz z nami porozmawiać?

tu znajdziesz kontakt