Aby skutecznie optymalizować koszty związanie z zatrudnianiem pracowników, istotna jest wiedza na temat samej organizacji i kierunkach jej rozwoju. Wtedy łatwiej jest ocenić potrzeby firmy i zdefiniować obszary, w których bardzo ważne będzie zwiększenie produktywności.

Do zadań działu zakupów w firmie należy pozyskiwanie różnych zasobów potrzebnych przedsiębiorstwu do funkcjonowania i osiągania celów biznesowych, dlatego tak kluczowe jest to, aby ten proces odbywał się w sposób sprawny i jak najbardziej opłacalny.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

case study: oszczędności w obszarze HR.

pobierz

Randstad Inhouse Services jest dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniem, które pomaga pracodawcom realizować potrzeby związane z zatrudnianiem znacznej liczby pracowników w wielu różnych branżach – od motoryzacji i inżynierii po produkcję i logistykę. Usługa ta może wspomagać strategię managerów HR w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych i dzięki temu obniżyć ogólne koszty w obszarze HR.

W jaki sposób Randstad Inhouse Services może pomóc Twojej firmie zmniejszyć wydatki związane z zatrudnianiem pracowników?

identyfikacja potrzeb

Aby rozpoznać obszary, w których istnieje najwięcej możliwości optymalizacji kosztów, należy najpierw dobrze zrozumieć obecne położenie firmy i kierunek, w którym się rozwija.

Randstad Inhouse Services pomaga klientom uzyskać jasny obraz sytuacji dzięki dogłębnej analizie działalności przedsiębiorstwa. Dzieje się to w ramach współpracy ekspertów Randstad z przedstawicielami różnych działów Twojej firmy – w tym m.in. HR, zakupów i działów operacyjnych. Pozwala to określić obecną sytuację w organizacji oraz opracować kroki, które należy podjąć, aby skutecznie osiągać cele biznesowe firmy.

Specjalista Randstad pomoże lepiej zidentyfikować obecną sytuację w obszarze HR, poznając odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Jakie są Twoje kluczowe cele biznesowe? Czy chcesz zwiększyć przychody, zmniejszyć koszty, czy może jedno i drugie?
  • Jak cele te są powiązane z kadrą?
  • Jaki jest Twój sposób prowadzenia rekrutacji? Jakie działania podejmowane są przy poszukiwaniu i selekcji kandydatów i ile to kosztuje?
  • Jakie kwoty przeznacza się na kluczowe działania związane z nowo zatrudnionymi pracownikami, takie jak wdrażanie i szkolenie?
  • Co decyduje o tym, ilu pracowników jest niezbędnych do realizacji zamówień?
  • Jakie koszty ponosisz w związku z absencją i rotacją personelu?

W oparciu o tę podstawową analizę obecnej sytuacji firmy – tak zwany „pomiar zero” – możemy ustalić, jakie działania byłyby najbardziej skuteczne, aby zwiększyć wydajność i zoptymalizować koszty.

redukcja kosztów bez utraty produktywności

Jednym z najczęstszych sposobów, jakie stosujemy w ramach Randstad Inhouse Services w celu zredukowania kosztów u klientów, jest usprawnienie procesu wdrażania pracowników.

Skuteczne wdrażanie ma kluczowe znaczenie. Ułatwia nowo zatrudnionym pracownikom dobrze poczuć się w firmie i możliwie jak najszybciej przystąpić do wydajnej pracy. W przypadku większych firm, które często zatrudniają pracowników tymczasowych, regularne programy wdrożeniowe wiążą się ze znacznymi kosztami.

Doświadczenie i wiedza Randstad pozwalają nam wyręczyć Cię w procesie wdrażania pracowników tymczasowych w Twojej firmie i uczynić go jeszcze bardziej efektywnym. Jednym ze sposobów na usprawnienie i przyspieszenie tego etapu jest zastosowanie najnowszych technologii i innowacji takich jak rozwiązania z zakresu automatyzacji.

Szkolenia stanowią kolejny po wdrażaniu pracowników obszar, w którego przypadku wiele dużych firm ma możliwość zwiększenia efektywności. Powszechnym zjawiskiem jest uczenie pracowników umiejętności, które nie są kluczowe na ich stanowiskach. Dla firmy jest to stratą czasu i pieniędzy.

W ramach Randstad Inhouse Services możemy pomóc zidentyfikować te nieefektywne działania i doradzić, jak zoptymalizować poszczególne etapy tych procesów. Dla przykładu u jednego z naszych Klientów wskaźnik reklamacji zmniejszył się 8-krotnie po wprowadzeniu zmian.

Znaczną redukcję kosztów, można osiągnąć dzięki kontroli poziomu rotacji personelu. Jeśli pracodawcy uda się zatrzymać wykwalifikowanych pracowników możliwie najdłużej, zmniejszą się kwoty przeznaczane na rekrutację, wdrażanie i szkolenie nowego personelu.

ris redukcja kosztów zatrudnienia
ris redukcja kosztów zatrudnienia

Kontrola tych kosztów jest kluczowa, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym czy farmaceutycznym, gdzie nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą znaczną liczbę szkoleń, zanim osiągną odpowiedni poziom efektywności.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczenia rotacji jest dbanie od samego początku o to, aby zatrudniać osoby, które nie tylko posiadają wymagane kompetencje i doświadczenie, ale także pasują do kultury organizacyjnej Twojej firmy. Wtedy prawdopodobieństwo, że szybko zrezygnują z pracy jest mniejsze.

W ramach Randstad Inhouse Services możemy pomóc w zatrudnieniu odpowiednich osób, dzięki zautomatyzowanej weryfikacji kandydatów, innowacyjnym technikom prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i dostępowi do sprawdzonej bazy doświadczonych i kompetentnych pracowników.

Tworzenie efektywnych harmonogramów pracy jest kolejnym kluczowym elementem, który pomoże zapewnić najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz wyeliminować niepotrzebne koszty.

Co szczególnie ważne, wszystkie wymienione wyżej sposoby na optymalizację i redukcję kosztów nie wiążą się z utratą efektywności pracowników.

sprawdzone wyniki

Wsparcie w ramach Randstad Inhouse Services przyniosło już korzyści firmom z wielu sektorów na całym świecie. Pomogło im zoptymalizować procesy HR i zminimalizować koszty bez utraty wydajności.

Opracowaliśmy już specjalne programy oszczędnościowe dla ponad 800 klientów, pomagając im zredukować koszty na poziomie przynajmniej 2–3% całkowitych wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

case study: oszczędności w obszarze HR.

pobierz
o autorze
Bartłomiej Małek
Bartłomiej Małek

Bartłomiej Małek

commercial manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się