Globalna gospodarka przeżywa obecnie chwile niepewności. Polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy, niebędący przygotowani na tego typu rozwój wypadków, szukają wsparcia w postaci nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także w pozyskaniu najlepszych w obecnej sytuacji praktyk, które to mogą wcielić w życie we własnej organizacji. Współpraca z agencją pracy tymczasowej to nie tylko rekrutacja pracowników, to także platforma oparta na wymianie najlepszych doświadczeń rynkowych, które mogą realnie wesprzeć działania firmy w obecnej rzeczywistości.

img_12585.jpg
img_12585.jpg

jeżeli obecna sytuacja wpłynęła także na Twoją działalność i szukasz rozwiązań, które ułatwią Ci funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, porozmawiaj z naszymi ekspertami:

porozmawiaj z naszymi ekspertami

wspólne planowanie

Planowanie to etap, który nie może zostać pominięty na żadnej płaszczyźnie współdziałania. To kluczowy element, zarówno w momencie nawiązywania współpracy, jak i w trakcie jej trwania. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa, jak i zmieniających się warunków rynkowych pozwala na modyfikowanie podjętych już działań i możliwie jak najlepszą realizację założonych celów. Ścisła współpraca, oparta na partnerstwie pozwala wypracować konkretne rozwiązania i przygotować się na sytuacje związane z nagłym spadkiem bądź wzrostem potrzeb produkcyjnych. Szybkie reagowanie na potrzeby przedsiębiorców w obecnej sytuacji ma szczególne znaczenie.

ewidencja czasu pracy  

Wspólny dialog i planowanie to przede wszystkim wypracowanie takich standardów współpracy, które będą procentować także w dłuższej perspektywie czasu. Jeśli Twoja firma w dobie wahań rynkowych ciągle rośnie to warto wprowadzić rozwiązania, które mogą np. usprawnić procesy administracyjne związane chociażby z naliczaniem czasu pracy. W dobie pracy zdalnej, cyfryzacja i automatyzacja procesu rejestracji rozliczania czasu pracy staje się realnym usprawnieniem zarówno z perspektywy organizacji, jak i pracownika.  

doradztwo

Agencje pracy tymczasowej współpracują z wieloma przedsiębiorstwami z różnych sektorów, wspólnie z którymi systematycznie wypracowują rozwiązania i praktyki usprawniające m.in. organizację pracy. Obecnie firmy produkcyjne dostosowują do nowej rzeczywistości zarówno miejsca pracy, jak i sam sposób jej wykonywania. Współpracując z agencją możesz zwrócić się do niej z prośbą o dokonanie analizy stanowisk pracy i wskazanie możliwych wariantów reorganizacji przestrzeni produkcyjnej, tak by w jak największym stopniu zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Być może warto zaplanować godziny pracy w taki sposób, by ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie zakładu. 

wzrosty produkcyjne

Obecne wahania rynkowe pokazują, że nie każda branża odczuwa spadki produkcyjne. Niektóre przedsiębiorstwa, zarówno te z rodzimym, jak z zagranicznym kapitałem nastawione są wręcz na wzrosty. Ogromnym ułatwieniem w pozyskaniu pracowników staje się rekrutacja online, która do tej pory utożsamiana była bardziej ze stanowiskami biurowymi różnego szczebla. Dziś ta forma jest także wykorzystywana w stosunku do stanowisk magazynowych, czy nawet prostych prac produkcyjnych.

Warto w tym miejscu zauważyć, że agencja obsługująca zamówienia na pracowników dla firm z różnych branż, może sprawnie przekierować grupę pracowników, którzy w konsekwencji sytuacji rynkowej utracili pracę i zatrudnić w organizacji, która posiada potrzeby rekrutacyjne. Dodatkowo takie osoby dały się już wcześniej poznać agencji pracy tymczasowej, co znacznie usprawnia proces działania. 

przygotowanie pracownika  

Warto wspomnieć, iż w procesy rekrutacyjne powinna być zaangażowana także wewnętrzna kadra kierownicza danego przedsiębiorstwa. Osobiste bądź zdalne spotkanie kandydata z przedstawicielami firmy pozwala na bliższe i dokładniejsze przedstawienie procesu produkcyjnego. Ogromnym ułatwieniem może się okazać także pomoc w procesie samego przygotowania pracownika do zatrudnienia, czyli np. organizacja szkoleń BHP, badań wstępnych, czy też wsparcie w procesie onboardingu. W dobie wprowadzonych ograniczeń agencje pracy tymczasowej są przystosowane do przeprowadzenie tego typu szkoleń w formie online. Szeroki dostęp do różnych instytucji medycyny pracy sprawia natomiast, że agencje mogą w szybszym tempie zarządzać samym procesem kierowania na badania wstępne bądź korzystać z rozwiązań telemedycyny – nie zawsze dostępnych dla klientów. 

Współpraca partnerów biznesowych w czasach dużej zmienności wspiera proces przejścia przez zmiany, które najczęściej dotykają pracowników. Kooperacja i bieżąca komunikacja pomagają przedstawić powody niektórych zmian i decyzji, jakie są podejmowane w ramach organizacji. To w jaki sposób firma komunikuje zmiany ma znaczący wpływ na jej wizerunek, który jak wszyscy wiemy należy rozpatrywać w dłuższej perspektywie czasowej.

o autorze
 Kinga Bargieł
 Kinga Bargieł

Kinga Bargieł

starszy specjalista ds. rekrutacji w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się