Bardzo często firmy błędnie stawiają znak równości między outsourcingiem a pracą tymczasową. Tymczasem mówimy o dwóch zupełnie innych usługach. W outsourcingu klient nie otrzymuje pracowników, którzy mają pomóc mu zrealizować konkretne zadania, np. załadunek towaru na ciężarówki. Zamiast tego outsourcer przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zrealizowanie tego procesu. Z perspektywy organizacji współpracującej z outsourcerem liczy się efekt finalny, czyli zrealizowanie projektu. To w jaki sposób to nastąpi - ilu pracowników zatrudni do projektu outsourcer, jakie rozwiązania zastosuje - jest dla klienta kwestią drugorzędną.

Pobierz najnowsze wyniki badania Monitor Rynku Pracy i dowiedz się, jak swoją sytuację na rynku postrzegają pracownicy w Twoim regionie:

pobierz raport
outsourcing a praca tymczasowa
outsourcing a praca tymczasowa

regulacje prawne

Praca tymczasowa jest regulowana prawnie ustawą z 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Tę formę zatrudnienia wyróżnia trójstronny charakter relacji, w którą zaangażowani są: pracownik tymczasowy, klient (zwany pracodawcą użytkownikiem) oraz agencja pracy tymczasowej. Formalnym pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, która w umowie z pracownikiem wskazuje organizację, na rzecz której świadczona będzie praca tymczasowa. Jednocześnie pracodawca użytkownik nie może korzystać z usług jednego, konkretnego pracownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. W outsourcingu natomiast umowa zostaje podpisana między dostawcą usługi a firmą, które zleca jej wykonanie. W przeciwieństwie do pracy tymczasowej firma korzystająca z usługi outsourcingu nie kieruje bezpośrednio pracownikiem - robi to agencja. Sam outsourcing nie jest natomiast skodyfikowany.

czas ‘dostarczenia’ usługi

Przygotowanie do świadczenia usługi outsourcingu jest często dłuższe niż dostarczenie pracowników tymczasowych. Dostawca musi dokładnie poznać proces, za który będzie odpowiedzialny. By tego dokonać, zapoznaje się ze wszystkimi jego składowymi, poznaje maszyny i systemy, na których będzie pracować, i dokonuje audytu procesu. Dzięki temu jest w stanie zaplanować liczbę pracowników, których potrzebuje do realizacji procesu oraz to, w jaki sposób zorganizuje ich pracę. Równolegle klient opisuje swoje oczekiwania w kontekście produktu końcowego. Ustalane są kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które umożliwiają zweryfikowanie jakości świadczonej usługi.

W przypadku pracy tymczasowej klient określa ilu pracowników potrzebuje do wykonania pracy. To po stronie pracodawcy użytkownika leży sprecyzowanie kompetencji, jakie powinien posiadać pracownik tymczasowy. Określa także warunki zatrudnienia i czas trwania pracy tymczasowej. Agencja, dysponując tymi informacjami, rozpoczyna rekrutację. Bardzo często wykorzystuje do tego także swoje bazy kandydatów. To sprawia, że proces dostarczenia pracowników tymczasowych bywa szybszy niż rozpoczęcie świadczenia usługi outsourcingu.

kto za co odpowiada?

Decydując się na współpracę z outsourcerem, zyskujesz ogromny komfort, gwarancję tego, że usługa zostanie wykonana na poziomie, którego oczekujesz. Nie kierujesz pracami ludzi, nie martwisz się tym, czy pracownik stawi się w pracy czy nie. Z Twojej perspektywy liczy się wykonanie usługi. To outsourcer odpowiada za to, za bezpośredni kontakt z pracownikami, opiekę nad nimi i odpowiadanie na ich zapytania. Po jego stronie leżą także szkolenia: BHP, wstępne, stanowiskowe, a także rozwojowe. W przypadku pracy tymczasowej aspekty te leżą po stronie pracodawcy użytkownika, choć część z nich może w drodze porozumienia zlecić agencji. Gdy z jakiejś przyczyny pracownik nie stawi się w pracy, ciągłość procesów może stanąć pod znakiem zapytania i jest to aspekt, który dotyczy pracodawcy użytkownika. W outsourcingu natomiast niewywiązanie się z umowy może skutkować karami umownymi, odszkodowaniem czy rabatem za usługę.

kiedy outsourcing?

Outsourcing to bez wątpienia świetne rozwiązanie dla firm, które chcą w całości delegować realizację całego procesu na zewnątrz, zdjąć z siebie zarządzanie pracownikami, także czynności administracyjne (np. prowadzeniem ewidencji pracy czy udzielanie urlopów). Zakres projektów, które zlecasz na zewnątrz, jest naprawdę szeroki. Może to dotyczyć chociażby takich obszarów jak marketing, IT, kadry i płace czy jakąś część produkcji, choć na tym oczywiście nie koniec. Zdarzają się też przedsiębiorstwa, które chcą byśmy zaopiekowali się recepcją. Takie firmy wiedzą, że recepcja spełnia istotną rolę - odpowiada za powitanie gości, bardzo często także za początek obiegu faktur (np. skanowanie i przesyłanie ich dalej). Organizacja chce, by obszar ten był zaopiekowany, jednak nie do końca wie, w jaki sposób miałoby to nastąpić - komu mają podlegać ci pracownicy, jakie kompetencje powinni posiadać. Zlecając to zadanie outsourcerowi, firma zyskuje komfort i gwarancję świadczenia usługi na oczekiwanym poziomie, przy jednoczesnym minimalnym stopniu zaangażowania.

o autorze
Katarzyna Gąciarek
Katarzyna Gąciarek

Katarzyna Gąciarek

branch manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się