Nawiązywanie więcej niż jednego stosunku pracy przez pracownika wcale nie należy do rzadkości. Polskie prawo dopuszcza pracę na dwa etaty, jednak warto wiedzieć, jak kształtują się wtedy kwestie związane z czasem pracy, ze składkami ZUS czy z uprawnieniami pracowniczymi. Sprawdź, z czym wiąże się posiadanie dwóch umów u tego samego pracodawcy lub u dwóch różnych!

Czy można mieć dwie umowy o pracę?

W świetle obowiązujących przepisów pracownik może mieć dwie umowy o pracę. Jeżeli podejmuje dodatkowe zatrudnienie w drugiej firmie, nie musi przy tym informować o tym pierwszego pracodawcy. Jedynym przeciwwskazaniem do tego, by mieć dwie umowy o pracę u różnych pracodawców, jest podpisanie klauzuli o zakazie konkurencji. Uniemożliwia ona podjęcie dodatkowego zatrudnienia w tej samej branży, jeżeli mogłoby ono zostać uznane za działanie na szkodę pierwszego pracodawcy.

Przykład: Pani Ania pracuje w agencji marketingowej i jako specjalistka w swojej branży szuka dodatkowego źródła dochodu. Otrzymała ofertę pracy w innej agencji reklamowej, jednak nie może jej przyjąć, ponieważ w ramach umowy o pracę ze swoim głównym pracodawcą podpisała klauzulę o zakazie działalności konkurencyjnej. Praca w tej samej branży pod dwoma różnymi szyldami jest uznawana za działalność konkurencyjną. Dlatego pani Ania może podjąć dodatkową pracę i mieć drugi etat, jednak powinna poszukać go w innym sektorze, np. w biurze tłumaczeń lub wydawnictwie.

Jeśli w grę nie wchodzi działalność konkurencyjna, można mieć również dwie umowy u jednego pracodawcy. Do ich podpisania dochodzi wtedy, gdy pracownik w ramach jednej firmy wykonuje obowiązki zawodowe o różnym charakterze, np. na dwóch odrębnych stanowiskach. Musi to jednak robić w podstawowym czasie pracy.

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy – zasady

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą wymagają przestrzegania odpowiednich zasad. Przede wszystkim istotna jest kwestia czasu pracy. Zgodnie z prawem pracownik musi mieć zagwarantowany odpoczynek dobowy i tygodniowy, którego wymiar wynika z odpowiednich przepisów. Jest to średnio 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia. Aby spełnić te wymogi, podwładny może mieć zatem np. dwie umowy na pół etatu u jednego pracodawcy. Jeśli pracowałby na dwóch pełnych etatach, groziłoby to naruszeniem przepisów dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych.

Sprawdź: Jaka była najniższa krajowa w 2023?

Należy też pamiętać, że jeżeli pracownik ma dwie umowy u jednego pracodawcy, jego przełożony każdą z umów musi rozpatrywać osobno. Oznacza to, że jego obowiązkiem każdorazowo jest poinformowanie podwładnego o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, terminie i czasie dotyczącym wypłaty pensji, wymiarze urlopu wypoczynkowego czy długości okresu wypowiedzenia. Dla każdej umowy wymaga się też oddzielnego odprowadzania składek ZUS i wyliczania wynagrodzenia oraz prowadzenia odrębnej ewidencji czasu pracy. Osoba, która ma dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy, dla każdej z nich musi przejść osobne badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – jakie prawa ma pracownik?

Aby podjąć pracę w dwóch różnych firmach, nie trzeba czekać na wygaśnięcie stosunku pracy w jednej z nich. Pracownik, który ma dwie umowy o pracę u różnych pracodawców, zyskuje prawo do niezależnych uprawnień pracowniczych w każdym z miejsc zatrudnienia. Oznacza to, że w obu firmach przysługują mu m.in. dodatki stażowe, zasiłki, odprawy, określony wymiar urlopu za miesiąc pracy oraz regulaminowe przerwy w pracy.

Różnicą między zatrudnieniem u jednego a zatrudnieniem u dwóch pracodawców jest kwestia związana z czasem pracy. Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat? W przypadku nawiązania stosunku pracy z różnymi firmami jest to możliwe. Wynika to z założenia, że każdy może swobodnie dysponować swoim wolnym czasem. Jeżeli pracownik czuje się na siłach, aby podjąć zatrudnienie w drugim przedsiębiorstwie w pełnym wymiarze godzin, nie ma ku temu przeciwwskazań.

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców a składki ZUS

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda odprowadzanie składek do ZUS w przypadku posiadania dwóch umów o pracę w różnych firmach. Wyliczanie wynagrodzenia jest przeprowadzane niezależnie – każdy z pracodawców zachowuje się tak, jakby ich pracownik nie był zatrudniony w żadnym innym miejscu. Warto pamiętać, że podwładny nie jest nawet zobowiązany do poinformowania o podjęciu dodatkowej pracy.

Warto wiedzieć: Co to jest nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy i jakie są jej konsekwencje?

Dwie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

Jeśli pracownik uda się do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie, musi dostarczyć dokument obu pracodawcom (przy założeniu, że jest zatrudniony w dwóch różnych firmach). Przebywanie na zwolnieniu w jednej pracy przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków zawodowych w drugiej firmie jest niezgodne z prawem i skutkuje odebraniem prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku wypłacanego przez okres zwolnienia lekarskiego. 

Jak poprawnie rozliczać dwie umowy o pracę?

W czasach, gdy podatnik rozlicza się przez internet, wystarczy mieć prawidłowo wystawiony PIT za każdą umowę. Dane z PIT-11 należy przenieść do zeznania rocznego PIT-36 i PIT-37, dodać je do siebie i wpisać kwotę zsumowaną. Złożenie deklaracji PIT-2 pozwala na zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy można mieć jednocześnie umowę o pracę i umowę-zlecenie?

Tak, prawo dopuszcza posiadanie umowy o pracę i umowy-zlecenia jednocześnie. Pracownik sam ocenia, czy jest w stanie podjąć dodatkową pracę, i określa, w jakim wymiarze chce to robić. 

Dwie umowy o pracę a komornik

Osoby zadłużone muszą liczyć się z tym, że w przypadku zajęcia komorniczego wynagrodzenie z tytułu dwóch umów o pracę jest traktowane jako całościowy dochód i na tej podstawie wylicza się kwotę potrącenia oraz sumę wolną od zajęcia. 

Jakie składki ZUS przy drugiej umowie o pracę?

Gdy pracownik ma dwie umowy o pracę, z każdej z nich obowiązkowo odprowadza się składki od całego przychodu, który otrzymuje on w ramach jednej umowy o pracę. W tym przypadku nie dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń. Wysokość pensji i składek na ubezpieczenie emerytalne ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury. 

Czy dwie umowy o pracę oznaczają podwójne koszty uzyskania przychodów?

Z każdego stosunku pracy – bez względu na to, w ilu firmach pracownik jest zatrudniony – przysługują odrębne koszty uzyskania przychodu, które zostają uwzględnione w rozliczeniu rocznym. Koszty te nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł, a w przypadku podwyższonych kosztów nie mogą być wyższe niż 5400 zł.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę