Nawiązywanie więcej niż jednego stosunku pracy przez pracownika wcale nie należy do rzadkości. Zgodnie z zasadą wolności podejmowania zatrudnienia, prawo dopuszcza taką sytuację. Podpisując dwie umowy o pracę u jednego lub dwóch różnych pracodawców, warto jednak wiedzieć, jak kształtują się kwestie związane z czasem pracy, składkami ZUS czy uprawnieniami pracowniczymi.

Czy można mieć dwie umowy o pracę?

Według obowiązujących przepisów pracownik jak najbardziej może mieć dwie umowy o pracę. Jeżeli podejmuje dodatkowe zatrudnienie w drugiej firmie, nie musi przy tym informować o tym pierwszego pracodawcy. Jedynym przeciwwskazaniem do tego, by mieć dwie umowy o pracę u różnych pracodawców, jest podpisanie klauzuli o zakazie konkurencji. Uniemożliwia ona podjęcie dodatkowego zatrudnienia w tej samej branży, jeżeli mogłoby ono zostać uznane za działanie na szkodę pierwszego pracodawcy.

przeczytaj też: umowa na czas określony a ciąża – o czym należy wiedzieć?

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby mieć dwie umowy u jednego pracodawcy. Do ich podpisania dochodzi wtedy, gdy pracownik w ramach jednej firmy wykonuje obowiązki zawodowe o różnym charakterze, np. na dwóch odrębnych stanowiskach. Musi to jednak robić w podstawowym czasie pracy.

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy – zasady

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą wymagają przestrzegania odpowiednich zasad. Przede wszystkim, istotna jest kwestia czasu pracy. Zgodnie z prawem, pracownik musi mieć zagwarantowany odpoczynek dobowy i tygodniowy, którego wymiar wynika z odpowiednich przepisów (średnio 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia). Aby spełnić odpowiednie wymogi, podwładny może mieć zatem, np. dwie umowy na pół etatu u jednego pracodawcy. Jeśli pracowałby na dwóch pełnych etatach, groziłoby to naruszeniem przepisów dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych.

Należy też pamiętać, że jeżeli pracownik ma dwie umowy u jednego pracodawcy, jego przełożony każdą z umów musi rozpatrywać osobno. Oznacza to, że jego obowiązkiem każdorazowo jest poinformowanie podwładnego o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, terminie i czasie dotyczącym wypłaty pensji, wymiarze urlopu wypoczynkowego czy długości okresu wypowiedzenia. Dla każdej umowy wymaga się też oddzielnego odprowadzania składek ZUS i wyliczania wynagrodzenia oraz prowadzenia odrębnej ewidencji czasu pracy. Dodatkowo, mając dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy, dla każdej z nich pracownik musi przejść osobne badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – o czym warto pamiętać?

Mając dwie umowy o pracę u różnych pracodawców, pracownik zyskuje prawo do niezależnych uprawnień pracowniczych w każdym z miejsc zatrudnienia. Oznacza to, że w obu firmach przysługują mu m.in. urlopy, dodatki stażowe, zasiłki czy odprawy.

przeczytaj też: czym jest umowa o zakazie konkurencji i kiedy można ją zawrzeć?

A jak prezentuje się zagadnienie dwie umowy o pracę u różnych pracodawców a składki ZUS? Wyliczanie wynagrodzenia również przeprowadzane jest niezależnie – każdy z pracodawców zachowuje się tak, jakby ich pracownik nie był zatrudniony w żadnym innym miejscu. Warto pamiętać, że podwładny nie jest nawet zobowiązany do poinformowania o podjęciu dodatkowej pracy.

Różnicą między zatrudnieniem u jednego i dwóch pracodawców, jest kwestia związana z czasem pracy. Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat? W przypadku  nawiązania stosunku pracy z różnymi firmami, jak najbardziej tak. Wynika to z założenia, że każdy może swobodnie dysponować swoim wolnym czasem. Jeżeli pracownik, zarówno fizycznie, jak i psychicznie czuje się na siłach, aby podjąć pełnowymiarowe zatrudnienie w drugim przedsiębiorstwie, nie ma ku temu przeciwskazań.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę