Aby wykonywać niektóre zawody, trzeba odznaczać się brakiem konfliktów z prawem. Starając się np. o posadę nauczyciela, policjanta lub prokuratora, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie dokumenty. Warto więc wiedzieć, jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności.

W przypadku określonych profesji przed przyjęciem danej osoby do pracy pracodawca może wymagać dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego, że kandydat nigdy nie był karany. Tego typu dokument otrzymuje się w specjalnym punkcie stacjonarnym, listownie lub za pośrednictwem Internetu. Kwestia tego, jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o niekaralności, nie jest skomplikowana – wystarczy podać w nim stosowne dane.

Jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności? Wzór

Jeśli chodzi o zaświadczenie o niekaralności, wzór wypełnienia wniosku o jego uzyskanie jest bardzo prosty. Formularz składa się z kilkunastu punktów. Należy w nim umieścić takie informacje jak:

 • numer PESEL (opcjonalnie: numer paszportu lub dokumentu tożsamości);
 • dane osobowe: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, miejsce i data urodzenia, nazwisko rodowe matki, posiadane obywatelstwo, aktualne miejsce zamieszkania;
 • wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania określonych informacji o osobie – co ważne, tę sekcję wypełnia się jedynie w sytuacji, gdy składa się zapytanie o niekaralność innej osoby. Jeżeli pracownik chce uzyskać informacje na swój temat, nie musi wypełniać tego podpunktu;
 • wybór rodzaju danych, o które składa się zapytanie – do wyboru są trzy punkty: „Kartoteka karna”, „Kartoteka nieletnich” oraz „Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”. Jeśli pracownik chce uzyskać informacje na temat własnej niekaralności, może zaznaczyć wszystkie okienka. Pytając z kolei o dane dotyczące innej osoby, trzeba zaznaczyć punkt, który odpowiada podstawie prawnej pozwalającej na uzyskanie dostępu do stosownych informacji;
 • zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie (ta sekcja może pozostać niewypełniona).

przeczytaj też: praca bez doświadczenia – w Polsce, za granicą. jak ją znaleźć?

Jak widać, kwestia tego, jak wypełnić wniosek do KRK (Krajowego Rejestru Karnego), wymaga jedynie podania najważniejszych informacji na swój temat. Taki dokument można złożyć na kilka sposobów.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności i złożyć wniosek?

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności można złożyć w tradycyjny sposób w punkcie stacjonarnym. Dokument należy dostarczyć do jednego z wybranych miejsc:

 • punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (działają one przy niektórych sądach);
 • Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego zlokalizowanego w Warszawie (adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa).

Formularz wniosku dostępny jest w każdym punkcie stacjonarnym. Można go także wydrukować z Internetu. Kiedy się już wie, jak wypełnić zaświadczenie o niekaralności, cała procedura nie zajmie dużo czasu. Dokument otrzymuje się od razu po dostarczeniu wniosku i uiszczeniu opłaty. Składając prośbę o jego wydanie w tradycyjny sposób, trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości.

Zaświadczenie o niekaralności można też otrzymać listownie. Wystarczy wysłać wniosek z potwierdzeniem opłaty na adres najbliższego punktu informacyjnego KRS lub do Biura Informacyjnego KRK. Czas oczekiwania wynosi wówczas do 3 tygodni.

przeczytaj też: jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Porady

Wygodnym rozwiązaniem jest także złożenie wniosku przez Internet. Trzeba jednak wówczas mieć Profil Zaufany lub komercyjny certyfikat kwalifikowany. Aby otrzymać zaświadczenie, należy:

 • utworzyć konto na stronie internetowej KRK;
 • złożyć stosowny wniosek na platformie KRK;
 • opłacić prośbę o wydanie zaświadczenia o niekaralności;
 • podpisać wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego certyfikatu.

Wybierając taką drogę, na wydanie zaświadczenia o niekaralności trzeba poczekać maksymalnie 7 dni.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Wypełniając wniosek o zaświadczenie o niekaralności, należy pamiętać, aby dołączyć do niego stosowną opłatę. Gdy składa się go drogą tradycyjną, trzeba zapłacić 30 zł (gotówką, znakami opłaty sądowej lub przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości). Wybierając metodę elektroniczną, powinno się uiścić 20 zł za pomocą płatności internetowej.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę