kto to jest pracownik biurowy? opis stanowiska

 

Stanowisko pracownika biurowego jest bardzo popularne. Niektórzy obejmują je jedynie tymczasowo, inni z kolei decydują się na to, by związać z nim swoją przyszłość zawodową i dalej rozwijać się w branży administracyjnej. Współczesny rynek pracy daje rozmaite możliwości w tym względzie. Warto więc wiedzieć, jak wygląda codzienna praca jako pracownik biurowy i gdzie można ją wykonywać.

Opis stanowiska pracy pracownika biurowego jest dość prosty. Taka osoba, zgodnie z nazwą profesji, zajmuje się zadaniami z zakresu administracji biurowej. Mówiąc ogólnie, odpowiada za poprawne organizowanie i zarządzanie pracą biura funkcjonującego w danym przedsiębiorstwie. Dba m.in. o prawidłowy przepływ informacji i korespondencji oraz tworzenie i segregowanie dokumentów. W praktyce może stawać przed bardzo zróżnicowanymi wyzwaniami i obowiązkami w zależności od potrzeb firmy, w której pracuje. Zawód pracownika biurowego jest więc niezwykle ważny i potrzebny. Dzięki temu, że wykonują go specjaliści, przedsiębiorstwa mogą uniknąć organizacyjnego chaosu, a co za tym idzie, funkcjonują poprawnie, co przekłada się na komfort pracy wszystkich zatrudnionych w nich osób.

Z tego względu na rynku pracy wciąż widoczne jest spore zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodu pracownika biurowego. Warto przy tym pamiętać, że profesja ta w ofertach zatrudnienia może niekiedy występować również pod innymi nazwami. Wymiennie stosuje się takie określenia, jak przede wszystkim pracownik administracji, specjalista ds. obsługi biura, pracownik sekretariatu czy pracownik administracyjno-biurowy.

Zobacz też: Jak wygląda zawód pracownika biurowego?

aktualne oferty pracy
1

obowiązki na stanowisku pracownika biurowego

Zakres obowiązków na stanowisku może być szeroki. To, czym zajmuje się pracownik biurowy, w dużej mierze uzależnione jest od jego kompetencji i doświadczenia, a także przede wszystkim rodzaju przedsiębiorstwa, w którym pracuje oraz głównego przedmiotu jego działalności. Niektóre zadania zawodowe powtarzają się jednak w większości firm. Są to m.in.:

 • zarządzanie i koordynowanie pracy biura,
 • obsługiwanie korespondencji zarówno o charakterze przychodzącym, jak i wychodzącym (tradycyjnej, czyli pocztowej oraz elektronicznej, czyli e-maili czy faksów),
 • odbieranie i wysyłanie przesyłek,
 • podejmowanie współpracy z przedsiębiorstwami kurierskimi,
 • przygotowywanie różnego typu dokumentacji administracyjnej i pism biurowych,
 • odpowiedzialność za poprawne sprawozdania, protokoły, analizy i raporty,
 • segregowanie i archiwizowanie ważnych dokumentów,
 • dbałość o sprawny obieg dokumentów oraz informacji w całym przedsiębiorstwie,
 • zaopatrywanie biura, w tym składanie zamówień na niezbędne produkty (np. spożywcze, biurowe),
 • kontakty z klientami firmy i udzielanie ważnych informacji interesantom,
 • obsługiwanie sprzętu biurowego i programów biurowych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa,
 • wspieranie firmy w realizacji bieżących projektów i zleceń,
 • pomoc w organizowaniu spotkań w siedzibie przedsiębiorstwa (a także w formie zdalnej, np. wideokonferencji),
 • współpraca z różnymi działami firmy (np. księgowym, HR, marketingowym),
 • wykonywanie innych prac o charakterze biurowym, organizacyjnym, administracyjnym i logistycznym powierzonych przez pracodawcę.

Pracownik biurowy musi zatem kompleksowo podchodzić do zadań dotyczących organizacji życia biura i całej firmy. Stanowi on ważne wsparcie dla przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim osób.

Sprawdź aktualne oferty pracy w kategorii Pracownik biurowy

Smiling woman in an office
Smiling woman in an office
2

czym charakteryzuje się codzienna praca pracownika biurowego?

Pracownik biurowy najczęściej wykonuje codzienne obowiązki w formie stacjonarnej, a więc w siedzibie danego przedsiębiorstwa lub w jego oddziale czy filii. Pracuje w pomieszczeniu biurowym, w którym znajduje się sam lub w otoczeniu współpracowników (ma wówczas wydzieloną własną przestrzeń). Swoje obowiązki służbowe wypełnia przez większość czasu w pozycji siedzącej. Stanowisko jego pracy wyposażone jest przede wszystkim w biurko, fotel i komputer, a także dodatkowe narzędzia biurowe. Musi być przy tym odpowiednio przystosowane w zgodzie z obowiązującymi zasadami ergonomii. Dzięki temu możliwe jest wygodne i komfortowe wykonywanie pracy. Choć pracownik biurowy większość zadań zawodowych wypełnia w biurze, czasami musi wyjść poza teren firmy. Taka sytuacja może być związana z koniecznością załatwienia spraw urzędowych czy wysyłania poczty. 

Trzeba przy tym zaznaczyć, że zadania pracownika biurowego mają głównie charakter indywidualny. Specjalista musi jednak pozostawać w stałym kontakcie z innymi ludźmi – zarówno klientami przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionymi w nim specjalistami m.in. z księgowości czy działu HR. Oprócz tego współpracuje chociażby z kurierami oraz dostawcami.

Warto również wspomnieć, że współcześnie coraz większą popularność zyskuje praca zdalna jako pracownik biurowy. W związku z rosnącą digitalizacją dużą część obowiązków i kwestii organizacyjnych można bowiem załatwić za pośrednictwem Internetu i oferowanych przez niego narzędzi. Niektóre firmy oferują też model hybrydowy, czyli połączenie zdalnego i stacjonarnego wypełniania codziennych zadań służbowych.

Przeczytaj również: 8 dobrych praktyk pracy zdalnej

3

ile zarabia pracownik biurowy?

Zarobki pracowników biurowych są zróżnicowane. Ich kwota w dużej mierze zależy od kwestii związanych z przedsiębiorstwem, w którym są zatrudnieni. Na wysokość wynagrodzeń może wpływać m.in. wielkość firmy, lokalizacja, w której się ona znajduje czy wreszcie sektor oraz branża, w której funkcjonuje. Nie bez znaczenia jest także profil samego pracownika biurowego, w tym poziom jego wykształcenia i doświadczenia, posiadane umiejętności itp.

Warto zatem przyjrzeć się dostępnym informacjom dotyczącym wynagrodzeń pracowników biurowych. Dane rozróżniają przy tym stopień zajmowanego przez nich stanowiska. Tym samym mediana pensji pracowników biurowych w obrębie współczesnego rynku pracy w Polsce wygląda następująco:

 • 3850 zł brutto w skali miesiąca w przypadku młodszego specjalisty,
 • 4120 zł brutto miesięcznie przy obejmowaniu stanowiska specjalisty,
 • 4670 zł brutto na miesiąc dla osób zajmujących posadę starszego specjalisty.

Oczywiście pracownicy biurowi mogą zarabiać też więcej. Najlepiej opłacani z nich otrzymują średnio 5790 zł brutto i więcej.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

jak zostać pracownikiem biurowym? wymagania do wykonywania zawodu

Aby podjąć pracę w zawodzie pracownika biurowego, trzeba spełnić określone wymagania pracodawców. Do otrzymania posady w niektórych firmach wystarczy ukończenie szkoły średniej – liceum lub technikum kształcącego w kierunku profesji technika administracji. Wiele przedsiębiorstw wymaga jednak posiadania wykształcenia wyższego na poziomie I (studia licencjackie) lub II stopnia (studia magisterskie). Mile widziani są zwłaszcza absolwenci zarządzania, administracji, ekonomii lub kierunków pokrewnych. Co ważne, wielu pracodawców jest przy tym otwartych na młode osoby, dlatego istnieje szansa na podjęcie pracy jeszcze w trakcie studiów. Jako pracownik biurowy bez doświadczenia najczęściej rozpoczyna się od stażu.

Poza ukończeniem stosownej szkoły warto także pomyśleć o dodatkowych kursach pozwalających na zgłębianie tajników zawodu oraz pogłębianiu posiadanych kompetencji i zdobywaniu nowych. Szkolenia są wyjątkowo ważne w przypadku osób, które chcą związać swoją przyszłą karierę zawodową z pracą w administracji.

Warto przy tym zaznaczyć, że samo zdobycie wykształcenia to za mało. Najważniejsze są konkretne umiejętności. Dużą część z nich można jednak zdobyć w trakcie pobierania edukacji. Choć każda firma ma swoje wymagania, istnieją pewne kompetencje, które powinien posiadać każdy dobry pracownik biurowy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.