Rozliczenia podatkowe odbywają się co roku. To gorący okres, w którym należy przygotować odpowiednie deklaracje. Jedną z nich jest PIT-8AR. Taki formularz muszą wypełnić wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty będące płatnikami pobierającymi zryczałtowany podatek od osób fizycznych. Nie należy go składać, jeśli podatnik nie dokonał żadnej wypłaty objętej obowiązkiem odprowadzenia tego typu zaliczki. Kiedy więc trzeba wypełnić PIT-8AR i jak to zrobić?

PIT-8AR to jedna z deklaracji podatkowych. Jest ona związana ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Prawo jasno przy tym wyznacza, jakie przychody należy rozliczyć za pośrednictwem PIT-8AR. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego formularza.

PIT-8AR – co to takiego?

PIT-8AR to roczna deklaracja podatkowa. Podobnie jak w przypadku innych tego typu formularzy, trzeba odpowiednio ją wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego płatnikowi. Należy to zrobić za pośrednictwem Internetu – przekazanie elektronicznie PIT-8AR to najszybszy i najłatwiejszy sposób na załatwienie tej sprawy.

Warto podkreślić, że deklaracja PIT-8AR wiąże się ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (trzeba pamiętać, że to nie jest to samo, co ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy prowadzeniu swojej firmy – wówczas składa się PIT-28). Nie każdy musi więc ją wypełniać.

Zobacz również: Zasiłek przedemerytalny – komu przysługuje i ile wynosi?

PIT-8AR – dla kogo jest przeznaczony i w jakich sytuacjach go wypełnić?

Deklaracja PIT-8AR jest przeznaczona dla płatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli zobowiązani do obliczania, pobierania i uiszczania zryczałtowanego podatku dochodowego. Tego typu zobowiązanie fiskalne odprowadza się m.in. w sytuacji, gdy wysokość miesięcznej należności w przypadku umowy zlecenia lub o dzieło jest nie większa niż 200 zł oraz gdy zleceniobiorca to osoba, która nie została zatrudniona u płatnika. Oprócz tego, interaktywny PIT-8AR należy złożyć m.in. w przypadku:

 • wygranej w grze, konkursie lub zakładach wzajemnych;
 • wygranej związanej ze sprzedażą premiową;
 • świadczeń, które otrzymują emeryci i renciści;
 • świadczeń finansowych, które otrzymują funkcjonariusze mundurowi oraz żołnierze;
 • odszkodowań, które dostają żołnierze z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia w związku ze zwolnieniem ze służby;
 • wynagrodzeń z tytułu udzielenia pomocy takim instytucjom jak Policja, Straż Graniczna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, organy kontroli skarbowej itp.;
 • dywidend i pozostałych przychodów, które wynikają z udziału w zyskach osób o charakterze prawnym;
 • należności osób zagranicznych.

To oczywiście jedynie wybrane, najpopularniejsze źródła przychodów, w związku z którymi trzeba złożyć deklarację PIT-8AR. Cała lista dostępna jest w stosownych aktach prawnych.

jak wypełnić PIT-8AR?

PIT-8AR składa się z kilku części. To następujące sekcje:

 • „A” – informacje o miejscu i celu składania formularza;
 • „B” – dane pozwalające zidentyfikować płatnika;
 • „C” – najbardziej rozbudowana część związana z wykazem należnego, zryczałtowanego podatku z wyróżnieniem poszczególnych miesięcy rozliczanego roku podatkowego;
 • „D” – informacja związana z przesunięciem terminu, w którym przekazano podatek;
 • „E” – podpis płatnika (opcjonalnie wyznaczonego przez niego pełnomocnika lub osoby, która została wybrana do obliczenia i pobrania podatku).

Cała deklaracja PIT-8AR ma 6 stron.

Sprawdź też: Czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

do kiedy PIT-8AR? Termin złożenia

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR musi zostać złożona w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku, który następuje po rozliczanym roku podatkowym. Osoby fizyczne powinny złożyć formularz w urzędzie skarbowym w swoim miejscu zamieszkania, a osoby prawne w urzędzie właściwym siedzibie firmy lub miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.